Home

“Prestaties om trots op te zijn”, zegt algemeen directeur Léon Heddes, “zeker gezien alle dynamiek waar we al enige tijd mee te maken hebben. Met geopolitieke spanningen en verschillende oorlogen die ons dagelijks bezighouden, en de politieke instabiliteit in eigen land. En dat alles in een sterk veranderende wereld, waar grote vraagstukken over bijvoorbeeld ons klimaat, steeds nijpender worden. In onze markt voelen we daar dagelijks de gevolgen van. Zeker ook in het afgelopen jaar.”

Positieve impact

"We weten ook dat verandering kansen creëert. Juist met onze integrale aanpak als ontwerpende bouwer, kunnen we een antwoord bieden op de uitdagingen waar onze markt en de bouw voor staan. Het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en onderhouden van gebouwen en omgeving zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarin kunnen wij het verschil maken. We willen een positieve impact maken op het leven van mensen, hun leefomgeving en de natuur. Door niet alleen het slechte te verminderen, maar het goede juist meer te versterken. Deze overtuiging zit verankerd in onze waarden als bijna 85-jarig familiebedrijf en in onze mensgerichte cultuur.”

“Dat laat zich op verschillende manieren gelden. Met stichting Heembouw| familie van Berkel ondersteunen we organisaties en initiatieven op het gebied van onderwijs, (medische) zorg, cultuur, natuur en duurzaamheid, waarbij speciale aandacht uitgaat naar jongeren. Met de Ruud van Berkel award bieden we nieuw talent de mogelijkheid om baanbrekende ideeën op gebied architectuur en innovatie in de praktijk te brengen.” 

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen

“Daarnaast zetten we met onze projecten stevig in op het verbeteren op duurzaamheid en het versterken van de natuur. Dat wij van ontwerp tot en met realisatie en onderhoud bij projecten “in the lead zijn”, maakt dat wij hierin grote stappen kunnen zetten. Waarbij de goede samenwerking met onze strategische partners essentieel is. Dat heeft al tot mooie resultaten geleid. Zo is tweederde van onze ontwerpende bouwer projecten natuurinclusief ontworpen en gebouwd, is de MPG op onze projecten gemiddeld 50 % lager dan de norm voorschrijft en is de CO2 uitstoot op onze bouwplaatsen met 44 % verminderd. We zijn op de goede weg, én er valt nog veel te winnen. Samen het goede blijven doen; daar staan we voor. En dat doen we al 85 jaar! ” 

Lees het volledige jaarverslag: