Home

Onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de woningen

Heembouw is een ketenpartner van de Sleutels. Als ontwerpende bouwer gaan we de komende maanden met architecten, strategische partners en leveranciers onderzoek doen naar de staat van de woning. Daarnaast kijken we naar mogelijke energetische verbeteringen, de huidige flora en fauna in de omgeving en gaan we in gesprek met de bewoners of een vertegenwoordiging van hen.  

Planning

In het 2e kwartaal van 2022 moeten de resultaten van de onderzoeken duidelijkheid geven voor een plan van aanpak.