Home

Het plan voor de nieuwbouw is tot stand gekomen in samenwerking met VRP Architecten. De komende periode zal het architectenbureau van Heembouw, Heembouw Architecten de engineering oppakken en het plan verder uitwerken om de omgevingsvergunning te kunnen indienen.

Op de foto van links naar rechts: Commercieel Directeur Guido Voermans van Heembouw Wonen en Directeur-bestuurder Rob van den Broeke van woningcorporatie QuaWonen.
Op de foto van links naar rechts: Commercieel Directeur Guido Voermans van Heembouw Wonen en Directeur-bestuurder Rob van den Broeke van woningcorporatie QuaWonen.

Voor wie?

De woningen zijn bedoeld voor mensen die sociaal huren. Er komen drie woningtypes. De huurprijs verschilt per woningtype, maar ligt onder de huurgrens van €720,00 per maand. De verhuur van de woningen verloopt via Wonen in de Krimpenerwaard.

Planning

De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden eind 2019 kunnen beginnen. Vanaf begin 2020 wordt er gebouwd.

Herstructurering Schoonhoven Noord

De bouw van deze woningen is onderdeel van de grootschalige wijkvernieuwing van Schoonhoven Noord. QuaWonen maakt hier veel woningen energiezuiniger en in totaal 300 verouderde woningen maken plaats voor 300 nieuwe. De nieuwe woningen zijn energiezuinig en toegesneden op de wensen van huidige en toekomstige bewoners.

Heembouw en QuaWonen sluiten overeenkomst voor realisatie 62 eengezinswoningen