Home

Jaarlijks investeert Havensteder 16 miljoen euro extra in het isoleren van haar woningen. “Dat is wat ons betreft de eerste stap in de energietransitie”, aldus Henk Rotgans, directeur Onderhoud en Ontwikkeling. “De huidige oplossingen voor het CO2-neutraal maken van woningen staan nog in de kinderschoenen en zijn daarmee vrij kostbaar. Om uiteindelijk de landelijke klimaatdoelstellingen te halen zullen we samen met de gemeente en andere samenwerkingspartners creatieve oplossingen en de benodigde middelen moeten vinden. Onze duurzaamheidspartners helpen ons daarbij.” 

Woningcorporaties staan voor een grote verduurzamingsopgave. Uitgangspunt is steeds dat maatregelen direct positief effect hebben op de woonlasten en het wooncomfort voor onze huurders. In de duurzaamheidsaanpak van Havensteder ligt de nadruk op verduurzaming door het isoleren van de woningen. De lagere energiekosten dragen bij aan zowel lagere woonlasten als meer comfort voor de huurders. Daarnaast hoeven we de energie die we niet verbruiken ook niet duurzaam op te wekken. 

Slagvaardig met het E-team

De vier duurzaamheidspartners van Havensteder - Smits Vastgoedzorg, Constructif, BAM Wonen en Heembouw - bieden ieder vanuit haar eigen expertise een bijdrage aan de verduurzamingsopgave. We meten de samenwerking onder andere op: verbetering van wooncomfort, bewonerstevredenheid, innovatieve oplossingen en een bewezen goede samenwerking. Uiteindelijk doel: tevreden bewoners in duurzame woningen.

We maakten een leuke film over de samenwerking: Verduurzamen 3500 woningen Havensteder, Heembouw een van de samenwerkingspartners