Home
Heembouw bouwt duurzaam distributiecentrum voor Brocacef

Een lichte en prettige plek om te werken

De nieuwbouw aan de Maroastraat bestaat uit circa 24.600 m², waarvan circa 2.130 m² kantoorfunctie en 22.450 m² magazijn. Het grote gebouwvolume bestaat uit een stapeling van horizontale banden waardoor de volumes van verschillende hoogtes samengebonden worden tot een samenhangend geheel. De hoeken van het gebouw worden ook gerond uitgevoerd, dit geeft het gebouw een high-tech uitstraling. Het gebouw kent daarnaast een hoge mate van transparantie op de verdieping en ter plaatse van de entree, dit maakt het een lichte en prettige plek om te werken. 

De verwachting is dat vanaf medio 2023 Brocacef minder kilometers door de stad aflegt. Dit komt doordat er door optimale planning minder voertuigen nodig zijn voor de levering aan huis bij consumenten. Met daarnaast de inzet van elektrische voertuigen wordt in het totaal een reductie van 30.000 kilo CO2 gerealiseerd. Peter de Jong, CEO Brocacef Groep: “Brocacef wil de zorgpartner zijn waar mensen bewust voor kiezen. Zorgdragen voor een betere leefomgeving past hierbij en daarom willen wij in 2030 een CO2 neutrale bedrijfsvoering gerealiseerd hebben. Samen met Heembouw en SADC draagt Brocacef met de bouw bij aan duurzame stadsdistributie in Amsterdam.” 

Deze ambities liggen in lijn met de ambities van Heembouw rondom duurzaamheid. Rinus Verhey, directeur Bedrijfsruimten: “We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet en zijn oprecht gedreven om het beter te doen. Het is mooi om die ambities te delen met Brocacef, en dit duurzame pand te realiseren”.

Duurzaam pand

Het nieuwe DC wordt voorzien van 5.880 zonnepanelen op het dak, zonwerend glas en LED-verlichting voorzien van schemerschakeling. Daarnaast wordt het terrein met veel planten en bomen ingericht en wordt het regenwater niet via het riool afgevoerd, maar via bodeminfiltratie terug gebracht in de bodem. Met de bouw van het nieuwe DC dat het huidige DC zal vervangen, wordt de productiecapaciteit verdubbeld. 

Natuur inclusieve garage

De parkeergarage van ca. 8.000 m2 wordt ‘natuur inclusief’ met beplanting op de gevel. Dit zorgt niet alleen voor een groene uitstraling, maar dempt ook het verkeersgeluid en zuivert de lucht. Er komt een fietsenstalling met oplaadpunten voor e-bikes en naast de oplaadpunten op het buitenterrein voor de stadsdistributie komen er in de parkeergarage ook laadpalen voor elektrische auto’s. Eind 2022 wordt het pand bouwkundig opgeleverd en halverwege 2023 operationeel. Het pand zal na oplevering het BREAAM very good certificaat ontvangen.

Heembouw bouwt duurzaam distributiecentrum voor Brocacef