Home
Ondertekening contract voor nieuwbouw wooncomplex Kappa & Omega in Leiden
v.l.n.r. Gerard Bac, directeur Heembouw Wonen, Jon Kempeneers, St. Jakas, Danny Wijnbelt, directeur-bestuurder De Sleutels, Hans Copier, Green Real Estate, Richard Braun, Green Real Estate en Léon Heddes, algemeen directeur Heembouw Holding, tekenen aannemingsovereenkomst voor de realisatie van wooncomplex Kappa & Omega op de Lammenschansstrip in Leiden

De woningen zijn een mix van sociale huurwoningen, koopwoningen, middenhuur en vrije sector huurwoningen. De woningen in Kappa zijn voor een groot deel inmiddels al verkocht aan woningcorporatie De Sleutels in Leiden. Conform planning start Heembouw in het tweede kwartaal van 2024 met de bouw, met een oplevering in 2027.

Kappa & Omega

Kappa [De Sleutels en Stichting Jakas] & Omega [Green Real Estate] zijn twee afzonderlijke gebouwen die tezamen ogen als één bouwblok dat ontsloten wordt door een ‘leefgalerij’. Deze galerij is op diverse plekken verbreed om dienst te doen als extra buitenruimte en als plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het ontwerp is van Kolpa Architecten, die ook tekende voor het ontwerp van de Alphatoren en woongebouw Hestya in de Lammenschansdriehoek in Leiden.

Kappa & Omega zijn onderdeel van de grootschalige herontwikkeling van de Lammenschansdriehoek naar een nieuwe stadswijk in Leiden waar wonen, werken, studeren en recreëren samenkomen. De nieuwe openbare ruimte rondom het plangebied wordt door gemeente Leiden nieuw ingericht met veel aandacht voor leefbaarheid, groen en water.