Home
video Heembouw over Waarom ketensamenwerking nog belangrijker wordt

Alle argumenten om voor ketensamenwerking te kiezen, komen in het filmpje aan bod:

  • je leert met elkaar van opgedane ervaringen in projecten
  • je raakt op elkaar ingespeeld
  • er ontstaat ruimte voor innovatie in gekozen oplossingen
  • de kwaliteit van het werk gaat omhoog evenals de bewonersbetrokkenheid en -tevredenheid.
Waarom volgens Heembouw ketensamenwerking nog belangrijker wordt

Groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel

Anno 2018 is er in onze optiek nog een extra, urgente reden bijgekomen om als woningcorporatie te kiezen voor langdurige samenwerkingsverbanden met vaste aannemers en hun vaste leveranciers. In de slipstream van de aantrekkende economie is er in de markt een schaarste aan talenten en bepaalde grondstoffen en materialen aan het ontstaan. Helaas is de bouw daarvan een van de sprekende voorbeelden. Enerzijds groeit het aantal opdrachten. Anderzijds kampt onze sector met een groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel en aan cruciale bouwmaterialen. En in dat dynamische speelveld komt iedere ketenpartij een keer voor de gewetensvraag te staan:

‘Waar zet ik mijn mensen en materieel als eerste op in? Een eenmalig project of een project van een vaste relatie?’

Eerlijk zeggen, wat zou uw antwoord daarop zijn?

Precies. Gegeven de verduurzamingsopgave waar woningcorporaties voor staan, is alleen dat al een reden om te kiezen voor intensieve ketensamenwerking. Heeft u interesse om hierover eens vrijblijvend van gedachten te wisselen? Ik spreek graag een keer met u af.

Bekijk ook de projectpagina van het groot onderhoud in de Tuinstadwijk