Home

Steile leercurve

Dat doen we vanuit het besef dat de impact enorm is, in alle drie sectoren (oftewel: ‘klantgroepen’) waarin wij als Heembouw actief zijn: Bedrijfsruimten, Kantoren en Wonen. Daarom is er capaciteit vrijgespeeld om een scherp te krijgen van wat gebouweigenaren en -huurders voor de kiezen krijgen, en welke keuzes zij het best kunnen maken. Dankzij de steile leercurve die we te pakken hebben, zal dat beeld zich verder uitkristalliseren – en daar onderscheiden we ons in, denk ik.

Zo hebben we – ik werk in de klantgroep Kantoren – tools ontwikkeld die in kaart brengen met welke investeringen de gebouweigenaar, en eventueel de huurder, in zijn specifieke situatie het beste uit is. Zoals een Quick Scan Energielabel, die boven tafel brengt welke maatregelen noodzakelijk zijn om uiteindelijk op energiebesparingslabel C of A uit te komen. De volgende slag die we bezig zijn te maken, is dat we een methode bedenken die de klant inzicht geeft in wat de investering hem oplevert – financieel of anderszins.

Afwachten geen optie

Om de urgentie van nú actie ondernemen aan te geven: afwachten is geen optie meer. Op 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Activiteitenbesluit in werking. Uiterlijk op die dag moeten bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kuub aardgas – of het equivalent daarvan – verbruiken via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kenbaar gemaakt hebben welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd en/of op stapel hebben staan.

Deze informatieplicht is ingesteld om energiebesparing in ons land, en daarmee de in het Klimaatakkoord afgesproken CO2-reductie, een boost te geven. Om diezelfde reden heeft de overheid iets verderweg méér ‘piketpaaltjes’ geslagen. Zo moeten (kantoor)gebouwen in 2023 energielabel C hebben, en in 2030 waarschijnlijk label A. Met als einddoel: een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050.

Heembouw - de weg naar energieneutraal

Toekomstbestendig

Een kort uitstapje: verduurzamen, wat is dat precies? De overheid stuurt sterk op energie-efficiency, op minder CO2-emissie. Verduurzaming is een containerbegrip, dat door de overheid wordt versmald tot energiebesparing, minder CO2-uitstoot. Prima voor ons, natuurlijk, want dat levert immers leads op – potentiële klanten die daar iets mee moeten. Voor ons, Heembouw, is verduurzamen echter méér dan alleen dat. Voor ons is dat: je kantoorpand toekomstbestendig maken voor de komende tien of, beter nog, twintig of dertig jaar. En daarbij gaat het niet alleen om energiebesparing, maar ook om wat het pand doet voor de gezondheid, het welbevinden en het comfort van/voor de mensen die er werken.

Laat ik het zo zeggen: moet je je kantoorpand renoveren om aan de verplichte eisen voor energie-efficiency te voldoen, dan is het geen slecht idee om meteen ook aspecten als een gezonde en fijne werkomgeving mee te nemen. Met een kantoor waarin bijvoorbeeld de klimaat-/temperatuurregeling, verlichting/daglicht en de akoestiek niet meer van deze tijd zijn, ga je de war on talent niet winnen. Onze gezondheidscheck geeft inzicht in hoe het op dat vlak met kantoorgebouwen gesteld is.

Eén aanspreekpunt

Heembouw weet met dat bijltje te hakken: het verduurzamen – liever: toekomst-klaar maken – van kantoren is dagelijkse koek voor ons. Heembouw heeft daar veel kennis en expertise van in huis, en voor wat anderen beter kunnen werken we met specialistische partners samen. Waarbij wij altijd in de rol zitten van coördinator en eindverantwoordelijke: Heembouw als enige aanspreekpunt voor de klant. Daardoor zie je dat we gaandeweg steeds meer aspecten uit het voortraject op ons nemen, zoals bijvoorbeeld de locatiekeuze. En nemen we met ons eigen architectenbureau Heembouw Architecten niet alleen de buitenkant van het pand, maar het interieurontwerp op onze rekening.

Kortom: we hebben alles wat er bij renovaties komt kijken in de greep. Een kantoor ontwerpen dat perfect geïsoleerd is, maar waarin niet nagedacht is over ventilatie, waardoor de atmosfeer er benauwd en verstikkend is; dat gaat bij ons niet gebeuren. Wij als Heembouw nemen de verantwoordelijkheid voor het totale renovatieproject – en daar onderscheiden we ons in. We pakken het project integraal aan, waardoor we de kwaliteit verhogen, de bouwtijd verkorten en de klant ontzorgen. Goed voor het milieu, goed voor de mensen die in de kantoren werken.