Home

Het project dat ik hier wil uitlichten is het nieuwe distributiecentrum van LKQ Fource in Berkel en Rodenrijs. Dit DC omvat ruim 50.000 m2, waarvan 2.400 m2 kantoor en 49.000 m2 magazijnruimte. Het gebouw krijgt straks de kwalificatie BREEAM excellent. De eindoplevering staat gepland voor eind 2020.

Al vanaf het ontwerp betrokken

Om een eerste inkijkje te geven in hoe wij bij Heembouw zo’n groot en complex project aanpakken: dat startte bij mijn collega’s van commercie en planontwikkeling. Zij hielpen de opdrachtgever met het vinden van de beste locatie, het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen zodat het gebouw hier optimaal aan bijdraagt, de prijsvorming, vergunningen en alle andere zaken die komen kijken bij de planontwikkeling.

Gelijktijdig presenteerde ons eigen architectenbureau verschillende voorstellen voor het ontwerp, waarna LKQ Fource een ontwerpvoorstel koos en mijn collega’s van Heembouw Architecten het ontwerp verder brachten op het gebied van het exterieur en interieur. Al vroeg voor het uitvoeringsproces raakten ook ik en mijn collega’s van Realisatie betrokken, net als een groot aantal leveranciers.

Hecht samenwerken

En daar begint wat mij betreft onze kijk op Lean bouwen, namelijk: totaaloplossingen bieden en vanaf het allereerst begin integraal samenwerken, omdat je daarmee vooruitdenkt, het hele proces zo efficiënt mogelijk inricht en de hoogste klantwaarde behaalt. Als ontwerpende bouwer zijn wij van A tot Z betrokken. Bij opeenvolgende disciplines komt informatie vaak pas te laat op tafel en in overdrachtsmomenten ontstaan veelal communicatiestoornissen. Daarom werken mijn collega’s van planontwikkeling samen met Heembouw Architecten en worden wij als realisatieteam al tijdens het ontwerpproces bij de uitvoerende keuzes betrokken. Wat we daarbij óók doen: hecht samenwerken met de opdrachtgever én de leveranciers.

Realisatie van het nieuwe distributiecentrum van LKQ Fource door Heembouw

Exact volgens planning

Het nieuwe distributiecentrum van LKQ Fource is bijvoorbeeld voorzien van een complex volautomatisch shuttle systeem, waarbij specifieke eisen werden gesteld aan de hoogte van het pand, de stabiliteit en draagkracht van de vloer, de sprinklerinstallatie en het vermogen van de stroomvoorziening. Dat wisten wij al vroeg in het proces, omdat wij altijd snel om de tafel gaan met de leveranciers van dergelijke installaties. We wisten ook dat de opbouw van de shuttle op 1 juli 2020 zou starten, dit was voor ons als realisatieteam de eerste deadline.

Op 1 juli 2020 hadden wij het gebouw dus wind- en waterdicht en de benodigde 60% van de vloeren opgeleverd. Omdat we op 1 december 2020 startten met de bouw, in de natte tijd, besloten we in de werkvoorbereiding de bouwput te voorzien van drainage. Dit was achteraf ook zeker nodig, omdat de eerste maanden van dit jaar erg nat waren. Dankzij die drainage hadden we een veilige en draagkrachtige bouwput, waarmee de kwaliteit van funderingen en vloeren gegarandeerd kon worden en we de afgegeven planning konden halen.

De deadline werd bovendien gehaald doordat we, met al onze partners, in BIM de modellen van alle ruwbouwonderdelen gereed hadden voor de start van de uitvoering.

Continu in contact zijn met de klant droeg daar ook aan bij. We adviseerden bijvoorbeeld ‘even terloops’ om tijdens het bouwen van de gehele inrichting ook de vloerverwarmingsleidingen bij de verdelers tijdelijk te beschermen. De aanrijdbeveiliging wordt pas geplaatst nadat de hele inrichting is opgebouwd. Door mee te denken met de klant voorkom je schades en blijft de kwaliteit geborgd. Dat soort dingen doen er enorm toe.

Vooruit kijken

Lean bouwen gaat dus niet alleen over Lean plannen. Natuurlijk doen wij dat ook, zo’n pull planning maken, maar Lean bouwen begint al vanaf het eerste klantcontact en gaat vooral ook over continu met elkaar – tussen disciplines - blijven communiceren. Met de klant, met onze partners, met leveranciers, de gemeente, netbeheerders. Door vooruit te kijken wordt samen het hoogste eindresultaat behaald.

Gerben Boonen team realisatie Fource

Samen nadenken, samen beslissen

Het nieuwe distributiecentrum van LKQ Fource heeft als bijnaam ‘The Bridge’. Die naam verwijst naar de grote loopbrug die je brengt naar de centrale entree op de eerste verdieping. Deze loopbrug is een echte eyecatcher, die we met ons uitvoeringsteam, de architect, de leverancier en de klant samen realiseerden. Zo zijn we meerdere keren bij Haasnoot Bruggen geweest om samen te beslissen over het ontwerp, de kleurkeuzes, de verlichting en de technische aansluiting van de brug op het gebouw.

video Heembouw over realisatie Fource

Niets over het hoofd zien

Daarbij gaan we ook de details in met elkaar. De klant kwam tijdens het uitvoeringsproces met de wens toegangspoortjes te plaatsen in het gebouw, om ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar in en uit kan lopen. Wij hadden de betonvloer al gestort met de vloerverwarming er in, dus dan overleggen we wat de beste oplossing is voor montage: poortjes in de betonvloer of op de pvc vloerbedekking? Dat laatste is esthetisch mooier, maar het moet ook hufterproof zijn. En dus overleggen we met de leverancier welke specifieke lijm we het beste kunnen gebruiken, zodat de betonvloer niet beschadigd raakt en de vloerbedekking niet loskomt bij een stootje. Kortom: we willen niets over het hoofd zien.

Er samen trots uit halen

En dat werkt. Het is hartstikke gaaf dat we die 1 juli haalden en netjes op koers liggen om volgens planning 17 december het pand over te dragen.

Werk met elkaar samen, sta open voor elkaar, ga met elkaar die dialoog aan. Gezamenlijk kom je verder. Alleen een planning maken is te kort door de bocht. Je moet je in de ander verplaatsen, open vragen stellen, elkaar verder helpen, er samen trots uit halen om iets heel moois neer te zetten. Dat werkt ook veel fijner samen en zorgt uiteindelijk voor het hoogste resultaat. Wij meten na elk project de klanttevredenheid en gemiddeld scoren we hierop een 8,4. Dat toont misschien wel het beste aan dat onze aanpak werkt.