Home

We maakten het onlangs nog mee met een bedrijf dat vanwege restricties in de aanvoerroute over water op de huidige locatie, koos voor een nieuwe locatie elders in het land. De nieuwe locatie was kleiner, bracht lagere kosten met zich mee en had een betere ontsluiting aan het water.

De oude locatie besloeg 37 hectare, wat zou de beste strategie zijn om optimaal rendement te halen uit de verkoop of verhuur van deze grond?

Een nieuw bedrijfspand bouwen: wat doet u met uw bestaande grond en panden?

Stap 1: Markt- en locatieanalyse

We starten bij een dergelijk vraagstuk altijd met een analyse van de markt en de locatie. Wat voor bedrijven zijn hier actief, wat zijn groeimarkten, wat is het bestemmingsplan, hoe is de ligging en hoe goed is de locatie bereikbaar? Welke mogelijkheden biedt de kavel, gezien de ontwikkelingen in de markt? Welke toegevoegde waarde is er te behalen met welke invulling van de locatie?

Dit doen we met behulp van GIS, ofwel Location Intelligence. We maken hiermee onze datavisualisaties, analyses en voorspellingen zichtbaar op kaarten. Door de voor u als klant relevante gegevens met elkaar te combineren wordt een aanvullend beeld verkregen, waarin ruimtelijke patronen, trends en kansen kunnen worden herkend. We kijken dus veel verder dan alleen uw eigen locatie en zien hierdoor meer mogelijkheden dan er in eerste instantie lijken te zijn.

Heembouw op de Logistica

In het voorbeeld betrof het een industrielocatie met een goede ligging en een goede ontsluiting. Er kan ook sprake van zijn dat het bestemmingsplan alleen bedrijven toelaat in een hogere milieucategorie. Dat lijkt op het eerste oog soms een beperkende factor, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn.

Stap 2: Een schets maken

Als we weten waar, gezien de marktontwikkelingen, vraag naar is op deze locatie, maken we een schets. Welke mogelijkheden zijn er? Is er veel grond rondom het gebouw, dan is het mogelijk uitbreiding te realiseren. Is het gebouw verouderd, dan laten we zien wat een upgrade kan doen. Is het een enorm gebouw en is daar op deze locatie geen vraag meer naar, dan laten we schetsmatig zien hoe de locatie na sloop van het gebouw verkaveld kan worden en welke mogelijkheden dat biedt.

In het voorbeeld was er inderdaad sprake van een heel groot, specifiek gebouw. We hebben de grond verkaveld en de locatie in stukjes succesvol verkocht en verhuurd.

Stap 3: Promotie

Weten we waar vraag naar is op deze locatie en hebben we dat doorvertaald in één of meerdere schetsen, dan beschikken we over allerlei middelen om de locatie te promoten. Natuurlijk plaatsen we verkoopborden en starten we (internet) campagnes, maar ons belangrijkste middel blijft ons netwerk. We benaderen bedrijven pro-actief op basis van voorspellingen die we met data doen. Denk aan groeiende bedrijven die we op deze manier een mogelijke nieuwe locatie aandragen. En we presenteren ons steeds vaker op belangrijke beurzen zoals de Logistica, Fruit Logistica en TechniShow. Ons sales team is ingericht op conceptontwikkelingen en we maken deze mogelijk door samenwerkingen met verschillende investeerders.

Voorbeelden zijn:

We hebben veelal een goed beeld van wie wat zoekt, al is het maar omdat we fulltime bezig zijn met het up-to-date houden van onze Gronddatabank. We zoeken ook altijd de samenwerking op met lokale partijen. De rol van een makelaar is belangrijk, hij of zij voegt waarde toe.

Gronddatabank van Heembouw

Ook in het voorbeeld droegen de kennis van de markt en de locatie, de schetsen die we op basis daarvan maakten en ons netwerk, bij aan de succesvolle verkoop en verhuur van de grond.

Niet altijd makkelijk, wel altijd mogelijk

Uw bestaande grond en pand verkopen is lang niet altijd makkelijk, maar mogelijkheden zijn er altijd. Soms is het nodig een compleet nieuw concept te ontwikkelen voor uw locatie, andere keren is de specifieke bestemming juist een pre. Hoe dan ook: als u met ons nieuwbouw realiseert denken we ook graag met u mee over de beste aanpak voor hetgeen u achterlaat.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.