Home

Wij beschikken als ontwerpende bouwer over een eigen architecten- en ingenieursbureau.
Zo werken we samen, als multidisciplinaire teams van specialisten, aan de ontwikkeling van  kantoren en controlled environments. In dit blog bespreken we in vier stappen hoe wij, samen met onze klant, dit vraagstuk zouden aanpakken; vanaf de locatiekeuze tot aan de verificatie en ingebruikname.

Stap 1 | Het juiste vertrekpunt bepalen |

We vinden het belangrijk om bij onze opdrachtgevers te achterhalen wat de aard van het product en het proces is. Wat is de agentia klasse en welke apparatuur en stoffen worden hierbij ingezet? Vervolgens stellen we gezamenlijk een plan van eisen op, gespecialiseerd op gecontroleerde omgevingen.

Omdat een laboratorium of cleanroom een integraal onderdeel van het proces en dus het gebouw is, is het samenstellen van een plattegrond of vlekkenplan waarin de relatie tussen kantoor laboratorium/ cleanroom en logistiek wordt vastgelegd van belangrijke meerwaarde. De locatie en het pand zelf moeten dus volledig in dienst staan van dit primaire proces én de meest optimale invulling daarvan. 

We maken vervolgens een analyse die bijvoorbeeld inzicht geeft in de wet- en regelgeving die van toepassing is op de gebruikte chemicaliën/ biologische agentia en de beheersmaatregelen die hierbij nodig zijn. De normeringen aan de cleanroom zijn vaak gebonden aan de reinheidklasse van het eindproduct en eindgebruiker. 

Een laboratorium met een kantoor laten ontwikkelen. Hoe pakt u dat aan?

Stap 2 | Economisch groeiscenario |

In deze stap gaan we dieper in op de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Waar wilt het bedrijf exact naartoe met het product? In combinatie met stap 1, geven we in deze stap sturing aan:

Welke regio’s zijn aantrekkelijk met het oog op het werven van vakkundig personeel?
Welke locatie of campus sluit het beste aan bij de kern van uw product of dienst?
Waar mág uw laboratorium zich vestigen?
Hoe groot moet de kavel zijn?
Hoe belangrijk is de bereikbaarheid?

 

De antwoorden op deze vragen resulteren in een economisch groeiscenario. Zo kunnen we een toekomstbestendig gebouw realiseren en bewuste keuzes maken en bijvoorbeeld kiezen voor een kavel met toekomstperspectief, of voor een hoger biosafety level…

Het kan zijn dat uw laboratorium op dit moment moet voldoen aan BSL 1, maar mogelijk in de toekomst aan BSL 2 moet voldoen. Bouwtechnisch is het een kleine investering om hier rekening mee te houden; zo kan dus een grote investering in de toekomst voorkomen worden. We stellen met al deze informatie een op maat gemaakt huisvestingsprogramma (Programma van Eisen) op, waarmee het ideale kavel voor nu en in de toekomst bepaald kan worden.

Stap 3 | Opstellen van Design & Build bouwplan |
(engineering fase)

Als er gekozen is voor een locatie, start het ontwerpproces waarin we met onze architect en laboratoriumontwerpers het huisvestingsprogramma vertalen in een design concept. We maken daarbij een kostenoverzicht, om zeker te zijn dat het concept binnen budget past.

Een veelgemaakte fout in ontwerptrajecten is dat essentiële disciplines (o.a. installatieadvies, kostendeskundigheid) te laat worden betrokken, waardoor vanuit een beperkt perspectief keuzes worden gemaakt. Hierdoor komen te laat in het ontwerptraject omissies naar voren, die vaak resulteren in budget overschrijdingen, vertraging en een hoop frustratie. We vinden het belangrijk om dit te voorkomen en daarom werken we bij Heembouw altijd met een vast team met een multidisciplinaire achtergrond (ingenieurs, architecten, kostendeskundigen, installatiespecialisten en laboranten). Zo komen we tot optimale ideeën en oplossingen voor het ontwerp én voorkomen we dat er verkeerde keuzes worden gemaakt. Daarbij nemen wij de volledige, integrale verantwoordelijkheid; een klant heeft van ontwerp tot oplevering maar één aanspreekpunt met verregaande verantwoordelijkheid.

Dit noemen wij Design & Build. Je hoeft niet met verschillende partijen rekening te houden en te communiceren, dat doen wij. Zo verloopt het proces snel en georganiseerd en wij bewaken het overeengekomen budget.

Aan het einde van het engineeringstraject krijg je van ons een virtueel prototype; een 3D model op ware grootte waar virtueel doorheen gelopen kan worden en met eigen ogen kunt waarnemen dat het ontwerp voldoet aan alle bedrijfsprocessen. En in de tussentijd hebben we de omgevingsvergunning zeker gesteld.

Een laboratorium met een kantoor laten ontwikkelen. Hoe pakt u dat aan?

Stap 4 | Bouw en oplevering |

Zeker bij de bouw van een laboratorium is afstemming een grote uitdaging. Dat heeft alles te maken met wet- en regelgeving, maar ook met de gecompliceerde installatietechnische componenten. Hoe zorgen we ervoor dat in de laboratorium het inperkingsniveau behaald wordt? Daar moet in het ontwerpproces al rekening mee gehouden worden én tijdens de realisatie wordt continu gecontroleerd door middel van verificatie en kwalificatie.

Goede communicatie tussen de betrokken partijen is hierbij cruciaal.

 

Een laboratorium met een kantoor laten ontwikkelen. Hoe pakt u dat aan?
Foto: Ossip van Duivenbode

Stel je eens voor dat het gebouw wordt opgeleverd en de metingen om de ruimtes te kwalificeren kloppen niet. Bij wie klop je dan aan? De installateur, de architect, de aannemer, de adviseur? Los dat dan maar eens op! Doordat wij integrale verantwoordelijkheid nemen over zowel het ontwerp als de realisatie van het gebouw, zijn wij dit aanspreekpunt en lossen wij het op. Onze verregaande verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat wij maximaal gemotiveerd zijn om het gebouw conform alle regels en naar volle tevredenheid van onze opdrachtgever op te leveren.

Meer vragen?

Een nieuw gebouw realiseren is altijd spannend, maar moet daarnaast vooral ook energie geven. Het is een belangrijke stap voor elk bedrijf. Wij helpen je graag verder als je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt. Neem gerust contact met mij op!