Home

Energielabelverplichting is kans

Veel kantoorpanden in ons land voldoen niet aan de eisen die de overheid eraan gaat stellen. Concreet: in 2023 is Energielabel C verplicht, in 2030 label A – twee stappen op het pad naar het uiteindelijke doel: een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Dus ontkomt menig kantooreigenaar er niet aan om op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie maatregelen te treffen.

Wij, bij Heembouw, zien die verplichting als een kans – een kans om kantoren in de volledige breedte toekomstbestendig te maken. Dus niet alleen aanzienlijk energiezuiniger, maar meteen ook duurzaam in de zin van gezond en comfortabel voor de mensen die er werken. Hiermee wordt het kantoor tevens een werkplek waar gebruikers graag willen werken, en dus beter scoort in wat wel de ‘war-for-talent’ genoemd wordt.

In zes stappen gezond

Om onze klanten inzicht en handvatten te geven bij het renoveren en verduurzamen van hun kantoor, hebben wij de marsroute ‘In zes stappen naar een gezond en duurzaam kantoor’ geschreven. Stap 1 is een Quick Scan Energielabel: wat is het huidige energielabel en wat zijn de meest efficiënte maatregelen om aan label C of A te voldoen?

Stap 2 is een Gezondheidscheck, die inzichtelijk maakt of – en zo ja wat – er schort aan het gebouw. Met sensoren meten we aspecten als temperatuur, frisse lucht en akoestiek, waarbij we ons baseren op de WELL-standaard*. En via een app beoordelen gebruikers de kwaliteit van hun gebouw op onder andere klimaat, akoestiek, hoe prettig vergaderruimtes zijn en welke werkplekken goed zijn en welke minder. Door harde (sensor)data aan de gevoelswaarde van de gebruikers te koppelen komt boven tafel welke verbeteringen de grootste impact hebben.

Een duurzaam kantoor is een “gezonde en fijne werkomgeving”

Realistisch verbeterplan

Stap 3 is het Ambitie Document. Daarin bepalen we, op basis van de uitkomsten van de twee voorafgaande stappen, samen met de klant welke prioriteiten hij heeft op het gebied van gezondheid, comfort, uitstraling, energiereductie en circulariteit. Deze drie stappen maken een realistische vierde stap mogelijk: een verbeterplan dat strookt met de wensen van onze klant en de medewerkers - én met de aangescherpte wet- en regelgeving.

De definitieve keuze visualiseren we met behulp van een virtueel 3D-model van zijn (ver)nieuw(d)e kantoor. Met een virtual reality-bril op zijn neus kan hij zien hoe het gaat worden, zonder dat er fysiek al iets is gebouwd of verbouwd. Die technologie zetten we niet alleen in om hem inzicht te geven in de nieuwe situatie, maar ook als communicatietool naar de medewerkers. Uit ervaring weten we dat dit vaak voor een wow-effect zorgt.

Communicatie cruciaal

Stap 5 is de uitvoering van het project, stap 6 de oplevering – inclusief het energielabel en een certificaat met de gezondheidsscore. Bewijs met een WELL-certificaat is mogelijk, maar dat is geen must; wij hanteren altijd de richtlijnen voor gezonde kantoren. Met het ‘Groen Bezig!-certificaat dat Heembouw Kantoren heeft ontwikkeld, maak je de duurzaamheid van je verbouwing ook goed zichtbaar.

Een goede communicatie met de bewoners is cruciaal, zeker als ze tijdens de renovatie in het gebouw blijven werken. We werken daarom met een overlastkalender, die aangeeft op welke tijdstippen er werkzaamheden plaatsvinden en hoeveel kans op overlast dat met zich meebrengt. Wat ook helpt in de communicatie met de medewerkers is ons EHBO-kitje (Eerste Hulp bij Overlast), dat tools bevat die ze kunnen inzetten als er onverhoopt toch sprake is van overlast.

Focus op gezonde en comfortabele werkplekken

Resumerend zeg ik: een gezonde en comfortabele werkomgeving vergroot het werkplezier en de productiviteit van medewerkers aantoonbaar. Iedereen snapt dat, maar daarop acteren is best lastig. Vaak wordt er bij huisvestingsbudgetten vooral gekeken naar de eenmalige investering. Maar de kosten van kantoren in de gebruiksfase beslaan 90-95% van de totale kosten.

Wil je dus echt slim (en kostenefficiënt) investeren, zorg er dan voor dat je keuzes maakt die leiden tot een kantoor dat naadloos aansluit op wensen van de medewerkers. Dit leidt tot meer productiviteit, minder ziekteverzuim en zorgt er vooral voor dat uw medewerkers gezond en vitaal blijven.


*WELL is een Noord-Amerikaanse standaard die is ontwikkeld om de gezondheid van de medewerkers in kantoren te optimaliseren. Certificering buiten de Verenigde Staten vindt tot nu toe nog maar mondjesmaat plaats.