Home

Vraag 1: Kan mijn bedrijf zich vestigen op dit bedrijventerrein? 

Na een uitdagende zoektocht heeft u eindelijk een stukje bouwgrond gevonden. Goed om te realiseren is dat elk stuk grond een milieucategorie toegewezen krijgt. Beantwoord daarom eerst de vraag; “Pas ik binnen de (door de gemeente gestelde) milieucategorie?”. Dan kunt u zich inschrijven. Hiernaast stellen gemeentes wel eigen aanvullende regels. Soms heeft de gemeente voorkeur om op een bepaald bedrijventerrein uitsluitend te kiezen voor een partij uit de maakindustrie of juist uit de logistieke branche.

Onze ervaring leert dat dit soms niet alles zegt. Zo zijn we voor LKQ Fource Logistics in gesprek gegaan met de gemeente toen de bouwhoogte van het kavel niet overeenkwam met de wensen van LKQ Fource. Na een reparatietraject is het bestemmingsplan gewijzigd. Hierdoor is LKQ Fource succesvol geland op bedrijventerrein Oudeland in Berkel en Rodenrijs. Ons advies is dan ook, ga in gesprek met de gemeente, ook als er net geen match is met de gestelde richtlijnen.

Wat houdt een aanvraag bij een gemeente precies in

Vraag 2: Wat houdt een aanvraag bij een gemeente precies in?

Een gemeente geeft aan de hand van een selectieprocedure bouwgrond uit. Elke gemeente bepaalt zelf de exacte leidraad van haar selectieprocedure bij het uitgeven van grond.

In grote lijnen wil de gemeente allereerst controleren wie je bent en of je op de beschikbare gronden mag landen. Dit doen ze door te kijken naar wie zich inschrijft en welke bedrijfsactiviteiten er worden uitgevoerd. Veelal vragen ze hierom om een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Na deze eerste stap volgt een uitvraag door middel van een verder uitgewerkt plan. Ook hier kiest elke gemeente zelf waar dit plan uit moet bestaan en hoe specifiek deze moet zijn uitgewerkt. In de gemeente Pijnacker Nootdorp moet u bijvoorbeeld benoemen welke bomen geplant gaan worden op het nieuwe kavel. De gemeente Midden Delftland vraagt om vroeg commitment op zonnepanelen of de inzet van een Warmte Koude Opslag (WKO). Dit, terwijl uw eerste prioriteit eigenlijk is om inzichtelijk te krijgen of nieuwbouw op deze locatie überhaupt haalbaar is.

Voor de sluitingsdatum moeten geïnteresseerden zich aanmelden, daarna gaat de betrokken accountmanager van de gemeente aan de slag met het beoordelen van alle aanmeldingen. Meestal liggen hier beoordelingsformulieren aan ten grondslag en wijst het aantal behaalde punten een partij aan die uiteindelijk de grond mag kopen.

Vraag 3: Welke informatie vereist de gemeente?

Als een gemeente uw aanmelding beoordeelt, kennen ze punten toe op basis van de aangeleverde informatie. Bent u een lokale partij? Wat zijn uw bedrijfsactiviteiten? Hoeveel FTE werken in uw bedrijf? En laat u een potentiële woningbouwlocatie achter? Op een deel van deze zaken heeft u geen invloed, dit is een kwestie van bedrijfsinformatie invullen.

De plannen die worden gevraagd zijn veelal meer dan slechts een schets op een bierviltje. Want, heeft u wel eens stilgestaan bij de Nederlandse BENG normering en welke ambities u hierin heeft? De lokale parkeernormen, waardoor u veelal niet meer dan 60% van uw kavel gaat kunnen bebouwen? Of hoe u gaat inspelen op de netcongestie en ervoor gaat zorgen dat u met een beperkte stroomaansluiting goed kunt opereren? En sluiten uw duurzaamheidsambities aan bij die van de gemeente? Voor veel ondernemers zijn deze vraagstukken moeilijk zelf te beantwoorden. 

Gebaseerd op de ervaringen die Heembouw heeft opgedaan adviseren wij om te rade te gaan bij één partij die al deze vragen helpt beantwoorden. Zo heeft u gelijk inzicht of de uitbreidingsplannen voor uw bedrijfsruimte wel passen op het betreffende kavel én een eerste beeld qua financiële consequenties. Nog voordat u zich definitief inschrijft of een eerste verplichting aangaat. 

 

Hoe voorkom ik dat de concurrentie mij voor is

Vraag 4: Hoe voorkom ik dat de concurrentie mij voor is?

Naast de harde criteria (bedrijfsactiviteiten, FTE’s etc.) die vanuit de gemeente worden geëist, zijn er ook zachte criteria waarop u kunt scoren. Het kan namelijk helpen om als ondernemer een eerste verbeelding te laten zien van uw mogelijke kavelstudie. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Maar dit beeld moet natuurlijk ook financieel haalbaar zijn, het is goed om een partij te hebben die niet alleen een mooi beeld maakt, maar ook exact kan vertellen wat de financiële consequenties zijn.

Duurzaamheid en aandacht voor ecologie zijn tegenwoordig thema’s waar we niet meer omheen kunnen. Dit zien we ook terug in de uitvragen van de gemeente. Ecologische toepassingen, duurzame maatregelen of klimaatbestendigheid zullen worden getoetst. Door deze thema’s slim toe te passen, kunt u als het ware extra punten scoren bij een gemeente.

Vraag 5: Welke locaties zijn binnenkort beschikbaar?

In Nederland is de schaarste van grond een serieuze bottleneck voor bedrijven die op korte of middellange termijn willen uitbreiden. Daarom is het prettig om op de hoogte te zijn van beschikbare gronden. Er zijn verschillende bedrijventerreinen met verschillende kaveloppervlaktes die binnenkort beschikbaar komen. Dit zijn onder andere Distripark Dordrecht, De Kroon in IJsselstein, Heesch-West en Strijkviertel in Utrecht.

In een selectieprocedure wordt u hoogstwaarschijnlijk geconfronteerd met alles wat u op korte termijn moet aanleveren. Waar u vooral mee bezig bent, is de uitbreiding zelf en de benodigde ruimte voor groei, terwijl de gemeente op zoek is naar informatie die waarschijnlijk buiten uw kennisgebied ligt. Haak een partij aan die u breed kan ondersteunen. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze werkwijze, of op zoek zijn naar beschikbaar grond en nu of in de toekomst ruimte nodig hebben om te groeien als bedrijf, dan nodig ik u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek.