Home
Inspirerend partnerdag bij Heembouw Kantoren

Uitdagen en samen oplossen

Heembouw kiest bewust voor partnerships en samenwerking met vaste leveranciers. Zo leer je elkaar en elkaars werkwijze beter kennen, het zorgt voor onderling vertrouwen, en de bereidheid net een stapje meer te zetten voor elkaar.

Tijdens deze partnerdagen proberen we iedereen uit te dagen én te helpen om samen voortdurend te verbeteren. Wij trapten de middag af met een presentatie over het strategisch plan van Heembouw voor 2024-2026. Daarna was er ruimte voor alle aanwezige partners om hun eigen verhaal, innovaties en visie te presenteren, in relatie tot dit strategisch plan: “Hoe kunnen we samenwerken bij de realisatie van onze strategische doelen?”

Na de presentaties gingen we in gesprek over de verschillende manieren waarop we gezamenlijk concreet kunnen bijdragen aan de missiedoelen. Het was erg waardevol om elkaar op deze manier te inspireren en tegelijk concrete resultaten te boeken. In de vervolggesprekken zullen we met de partners deze concrete resultaten nog verder uitwerken.

Bedankt voor de aanwezigheid!
Lomans, Dutch climate service, Visker Interieurbouw, Mirato, G&P afbouw, PK sloopwerken, Easy technical solutions en Pruisken Elektrotechniek.

Inspirerend partnerdag bij Heembouw Kantoren