Home

1. Grond is schaars

De vraag waar u zich gaat vestigen, is cruciaal voor de ontwikkeling van uw bedrijf. Het is echter ook een vraag die door de schaarste aan leegstaande bouwkavels, de zogenaamde greenfields, steeds lastiger en tijdrovender is om te beantwoorden. Het kan zinvol zijn om uit te wijken naar een bebouwd stuk grond, de zogenaamde brownfields, maar dat is niet per definitie sneller. Het verwerven van zo’n locatie kost meer tijd: er moeten afspraken gemaakt worden met huidige eigenaren en de gemeente, zeker als er sprake is van herontwikkeling. Daarnaast moet de bebouwing vaak nog worden gesloopt. Wat voor zowel greenfields als brownfields geldt, is dat met kennis tijd én meer keuzevrijheid gekocht kan worden. Partijen die weten welke locaties beschikbaar zijn of komen, hebben vanzelfsprekend een voorsprong op de markt. Als ontwerpende bouwer beheren wij daarom onze eigen gronddatabank, die we continu updaten en gebruiken om onze klanten te ondersteunen in hun zoektocht naar de beste vestigingslocatie. 

2. Energieschaarste

Naast grondschaarste kampen we in Nederland ook met energieschaarste. De infrastructuur van het elektriciteits-netwerk is in sommige gebieden al voor 100% in gebruik. In veel andere gebieden is nog maar een klein deel van de capaciteit beschikbaar. Netbeheerders wachten doorgaans op extra vraag alvorens ze aan de slag gaan met capaciteitsuitbreiding. Het is dus belangrijk om de situatie per bouwkavel te kennen. Zodat u de juiste keuze kunt maken en uw bouwpartner in een vroegtijdig stadium met netbeheerders in gesprek kan gaan. Wij ervaren dat we als gesprekspartner namens onze klanten door netbeheerders serieus genomen worden en dat ze ervoor openstaan om de benodigde capaciteitsuitbreiding qua planning zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het bouwproces. 

3. Bestemmingsplannen en vergunningstrajecten

Het is bekend dat het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning en – indien van toepassing - het aanpassen van bestemmingsplannen tijd kost. Echter, door personeelstekorten bij gemeenten blijken de doorlooptijden steeds langer te worden. Een gegeven waar u helaas geen invloed op heeft, maar waar u in uw planning wel degelijk rekening moet houden. 

Op het XL Businesspark in Almelo realiseerde Heembouw een nieuwe productielocatie voor metaalverwerkingsbedrijf Rottink uit Almelo.
Op het XL Businesspark in Almelo realiseerde Heembouw een nieuwe productielocatie voor metaalverwerkingsbedrijf Rottink uit Almelo.

4. Doordachte processen bij de inrichting van uw productielocatie

Als u kiest voor een nieuw te bouwen productielocatie, krijgt u een uitgelezen mogelijkheid om uw productie- en logistieke processen zo efficiënt mogelijk in te richten en een optimale routing te creëren waarmee u nog jaren vooruit kunt. Het uitdenken van die optimale routing is de allereerste en vaak de allerbelangrijkste stap in het ontwerp- en bouwproces, waarbij wij onze klanten altijd ondersteunen. Temeer omdat het niet alleen om interne processen gaat, maar ook om externe, denk daarbij aan verkeersstromen en de impact van uw bedrijf op de omgeving. Die goede voorbereiding verdient zich altijd terug, niet alleen in gebruikerswaarde maar ook in het verdere verloop van het ontwerp- en bouwproces. Hoe beter de processen vooraf uitgedacht zijn, hoe kleiner de kans dat er tijdens bouw nog aanpassingen moeten komen. Dat voorkomt dat het bouwproces vertraagt en er onnodig extra kosten gemaakt moeten worden. 

5. Inzet van data

De hierboven genoemde factoren zijn aan verandering onderhavig en bepalen tegelijkertijd voor een groot deel hoe snel u operationeel kunt zijn in een nieuwe productielocatie. Het is belangrijk om in deze dynamische omgeving met zoveel mogelijk zekerheid de juiste keuzes te kunnen maken. Gelukkig is daarvoor dankzij digitalisering veel informatie beschikbaar. De kunst is om deze informatie op de juiste manier aan elkaar te koppelen en te analyseren. Wij investeren als ontwerpende bouwer daarom in data en in data-analisten die zich voor onze klanten buigen over verschillende relevante vraagstukken. Denk daarbij aan data-analyses ten behoeve van de locatiekeuze, data-analyses ter onderbouwing van een omgevingsvergunning of gewenste bestemmingsplanwijziging en bedrijfsspecifieke data-analyses om te komen tot de optimale routing en de juiste grootte van het pand. 

Kortom, als u over twee jaar wilt verhuizen, is het zaak om nu al in actie te komen. In mijn optiek bewijst u zichzelf daarbij een goede dienst als u kiest voor een bouwpartner die u in de voorbereiding en in het ontwerp- en bouwproces maximaal ondersteunt. Of Heembouw voor u de juiste partner zouden kunnen zijn, is uiteraard aan u om te beoordelen. Maar, mocht u geïnteresseerd zijn in onze werkwijze, nodig ik u van u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek. Als u liever eerst nog wat meer achtergrondinformatie leest, beveel ik u deze twee links van harte aan: