Home

Bij natuurinclusief ontwerpen houden we vanaf het begin van het ontwerpproces rekening met de bestaande biodiversiteit en is het doel de natuur te integreren in het uiteindelijk te realiseren ontwerp.

Huurders en medewerkers willen dit

Dat is belangrijk voor de waarde van uw gebouw, want groen speelt een hoofdrol bij het creëren van een gezonde leefomgeving. Planten en bomen leveren zuurstof en halen CO2 en luchtvervuiling zoals fijnstof weg. Ze koelen ons af in de zomer, verbeteren de luchtvochtigheid en kunnen geluid dempen. Onderzoek wijst ook al decennia uit dat groen een heel positief effect heeft op het welbevinden van mensen. Huurders en medewerkers hebben daar in toenemende mate oog voor als ze zoeken naar een nieuwe werkplek en precies om die reden groeit de aandacht voor natuurinclusief ontwerpen nu hard.

Groene dakbedekking

Natuurinclusief ontwerpen begint met de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we met het ontwerp waarde toevoegen voor de omgeving? En die omgeving, dat gaat niet alleen over de omliggende natuur en de biodiversiteit in het gebied rondom uw gebouw, dat gaat ook over het creëren van een groene omgeving die goed doet voor mensen.

Een bekend voorbeeld is dat van groene daken. Het sedum op een groendak vangt water op, trekt insecten en andere beestjes aan én heeft een isolerende werking waardoor het gebouw prettig koel blijft in de zomer. Bovendien zorgt een groendak ervoor dat de dakbedekking veel langer meegaat.

Een ander voorbeeld is het planten van bomen, planten en struiken rondom uw gebouw. Dat levert voedsel en een beschermde omgeving om te nesten voor dieren én haalt CO2 en luchtvervuiling zoals fijnstof uit de lucht, verbetert de luchtvochtigheid en kan geluid dempen.

Meerwaarde voor uw gebouw

Natuurinclusief ontwerpen gaat erover dit soort oplossingen te integreren in het ontwerp en creëert daarmee een win-winsituatie. Uw gebouw krijg meer waarde doordat het duurzamer is en een positieve invloed uitoefent op het welzijn van de mensen die in en rondom het gebouw wonen en werken. Én uw gebouw krijg meer waarde doordat het bijdraagt aan meer biodiversiteit.

Zo werkt het

Hoe gaat dat in zijn werk? Het antwoord: door het, in nauwe samenwerking met een ecoloog en landschapsarchitect, gewoon te gaan doen.

Een ecoloog brengt bij de start van de ontwerpfase meteen in beeld welke insecten, vogels en andere dieren er leven en hoe we voor die dieren een aantrekkelijke plek kunnen maken. Heel trots ben ik bijvoorbeeld op het enorme bijenhotel dat we ontwierpen bij een van onze projecten. Het kwam voort uit onze worsteling met het plaatsen van de sprinklertank.

Bij een DC moet altijd nagedacht worden over de plek van die sprinklertank, een enorme cilinder dat het waterbassin vormt voor als er brand is. Meestal stoppen we het ergens achteraf weg. Bij dit project was dat lastig. We besloten de sprinklertank midden op het terrein te laten staan, heel aanwezig, en maakten er een enorm insectenhotel van. Nu wordt die lelijke sprinklertank dus het uithangbord van dit natuurinclusieve DC.

"Mensen voelen meteen dat het goed is"

Een ander voorbeeld dat goed laat zien wat de toegevoegde waarde is van het betrekken van een ecoloog: vaak wordt rondom gebouwen één soort haag neergezet. Dat ziet er strak uit, maar is niet divers. Door verschillende hagen door elkaar te planten, bijvoorbeeld met verschillende soorten bessen of met de takken dichter of minder dicht op elkaar, ontstaat een plek waar dieren voedsel kunnen vinden, beschermd zijn, kunnen nestelen. Ook het toepassen van groene gevels, nestkasten, extra waterberging en diervriendelijke buitenverlichting dragen allemaal bij aan het creëren van plekken waar niet alleen mensen, maar ook dieren willen zijn.

Logische plek

Een landschapsarchitect zorgt ervoor dat het gebouw en de ruimte om het gebouw heen echt één worden. Het ontwerp van de buitenruimte ontstaat dan niet alleen vanuit de visie van de functionaliteit van het gebouw, maar vanuit de visie hoe we een plek creëren die logisch in elkaar zit en waar mensen meteen voelen dat het goed is. Bij een ontwerp van een DC resulteerde dat bijvoorbeeld in het verleggen van de inrit, waardoor het groen rondom het gebouw niet uit allerlei versnipperde vlakjes bestond, maar een complete groenzone werd rondom het gebouw.

DC Greenpark Aalsmeer, ontwikkeld door Heembouw in samenwerking met STELLAR Development
Virgo Aalsmeer, ontwikkeld in samenwerking met STELLAR Development

Niet duurder, niet ingewikkelder

Gaat dat dan ten koste van de functionaliteit van het gebouw of de buitenruimte? Nee, integendeel. Het geheel wordt er beter van, op heel veel verschillende manieren. Belangrijk is wel om ecoloog en landschapsarchitect vanaf de start van de ontwerpfase de betrekken. Zodat iedereen op tijd zijn inbreng kan geven.

En is het duurder? Ook nee. Een buitenruimte betegelen of met gras inzaaien valt kostentechnisch vaak echt gunstiger uit voor groen. Bovendien betekent natuurinclusief ontwerpen niet dat u een schitterend ontworpen tuin krijgt die continu onderhouden moet worden door een hovenier. Bij natuurinclusief ontwerpen gaat het er juist om de natuur de kans geven zich op die plek te ontwikkelen. Laat het maar robuust zijn.

Investering die zich terugverdient

Natuurlijk is het wel belangrijk er aan de voorkant over na te denken, om de natuurinclusiviteit mee te nemen in het investeringsmodel. Maar dan gaat het er vooral om het onderdeel te maken van het plan. En als het eraan bijdraagt dat mensen zich beter voelen, er minder koeling nodig is in het gebouw, de dakbedekking langer meegaat, dan zijn het allemaal investeringen die zich terugverdienen.

Kortom: met een natuurinclusief ontwerp krijgt u een nóg waardevoller gebouw én doet u goed voor de natuur. Dat is toch een win-win waar niemand nee tegen kan zeggen?

Nieuwgierig geworden? Neem contact met mij op, ik vertel u graag meer.