Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Alphons Ariënstraat

Voor woningcorporatie Woonplus is Heembouw gestart met het groot onderhoud en het energetisch verbeteren van 78 appartementen in Schiedam. Naast de energetische verbeteringen zullen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Heembouw is niet alleen verantwoordelijk voor de bouwkundige werkzaamheden, maar ook mede verantwoordelijk voor de communicatie en begeleiding van de bewoners. Dit startte in het voortraject, waarbij het halen van minimaal 70% draagvlak een belangrijk onderdeel was. Hiervoor zet Heembouw haar eigen bewonersbegeleider in, die in nauwe samenwerking met de corporatie het eerste aanspreekpunt is voor alle bewoners.

 

Alphons Ariensstraat Schiedam Woonplus
In uitvoering
Schiedam
Woningcorporatie Woonplus
Habeon Architecten

Voortgang project


Werkzaamheden aan de entrees gestart

22 januari, 2019

Alle werkzaamheden in de woningen zijn gereed. Komende periode ligt de focus op de afronding van de gevelwerkzaamheden. Inmiddels is er ook begonnen met het opknappen van de trappenhuizen. De werkzaamheden aan de entrees worden vanaf week 6 gestart. De entrees worden iets vergroot voor meer licht, zicht en ruimtelijkheid. Zo wordt het voor de bewoners veiliger en aangenamer thuis komen.

1
3
Alphons Ariensstraat Schiedam Woonplus
Alphons Ariensstraat Schiedam Woonplus
Alphons Ariensstraat Schiedam Woonplus

Duidelijk verschil gevel na groot onderhoud

14 december, 2018

De werkzaamheden in de woningen zijn gereed. De werkzaamheden buiten de woningen zijn nog in volle gang. Op de eerste foto is duidelijk verschil te zien hoe de woningen zijn verbeterd na het groot onderhoud. 

1
2
Alphons Ariensstraat Schiedam Woonplus
Alphons Ariensstraat Schiedam Woonplus

Bewoners verrassen de mannen van de bouw met een heerlijke lunch

26 oktober, 2018

Afgelopen donderdag werden de vakmensen op de bouw verrast door een bijzonder initiatief van de bewoners. Er werd een heerlijke zelfgemaakte lunch geserveerd. Hiermee wilden de bewoners hun waardering uitspreken voor het werk dat de vaklieden verzetten om hun woningen op te knappen. Schie TV maakte er opnamen van. Bewoners, bedankt voor dit mooi en lekkere gebaar; het is enorm gewaardeerd!