Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Overeenkomst woningcorporatie De Sleutels en Heembouw

In het voorjaar van 2019 start Heembouw met de verduurzaming en groot onderhoud van 360 woningen in de Leidse Prinsessenbuurt. Hiervoor werd begin juli een overeenkomst getekend. Habeon Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp. Heembouw en De Sleutels hebben al in meerdere projecten met elkaar samengewerkt, zoals bij de verduurzaming en groot onderhoud van 252 woningen in de Tuinstadwijk en 77 grondgebonden huurwoningen in het complex HOPZ. 

Heembouw is in samenwerking met Habeon Architecten begonnen met de voorbereidingen voor het project in de Prinsessenbuurt. In overleg met De Sleutels worden diverse plannen uitgewerkt. Op basis van een 3D-scan van de wijk heeft Habeon Architecten de bestaande situatie in beeld gebracht. Deze gegevens worden gecombineerd met de nieuwe elementen uit het ontwerp, waardoor de bewoners een goed beeld krijgen van de nieuwe situatie. Het totale project wordt in drie deelgebieden gesplitst en gefaseerd uitgevoerd.

Prinsessenbuurt Leiden de Sleutels
In voorbereiding
Leiden
Woningcorporatie De Sleutels
Habeon Architecten