23 mei 2018

Er is nogal wat gebeurd bij Heembouw het afgelopen jaar. We zijn flink gegroeid en mochten veel nieuwe collega’s verwelkomen. We startten nieuwe samenwerkingen met onze klanten en zetten onze tanden in allerlei mooie, nieuwe projecten. Welke impact heeft dat op onze mensen? Worden ze daar blij van of vraagt het soms ook (te) veel? Hoe ervaren onze nieuwe collega’s hun werk? Konden ze snel wennen, voelen ze zich thuis? Zoals elk jaar deden we onderzoek en wederom leerden we veel van de feedback die we kregen. Wel opvallend weer, was onze hoge score op bevlogenheid. Regelmatig krijg ik de vraag hoe we dat toch doen: zo’n hoge bevlogenheid realiseren. Die vraag beantwoorden is niet eenvoudig, maar ik doe hier graag een poging 😀.

Om in de volle breedte input te krijgen over hoe onze mensen werken bij Heembouw beleven, doen we jaarlijks een medewerkersonderzoek. Dit jaar stelden we een beknopt aantal vragen. Voelen mensen zich fijn? Zijn er aandachtspunten waar we actie op moeten ondernemen?

We kijken in ons onderzoek specifiek naar betrokkenheid en bevlogenheid. In een vorig blog schreef ik al waarom we dat doen. Bevlogen mensen halen voldoening uit hun werk, zijn zeer betrokken en voelen zich energiek, vitaal en trots. Bevlogen mensen zijn ook productiever en innovatiever. We beseffen dus heel goed wat betrokkenheid en bevlogenheid voor ons bedrijf en vooral ook voor onze medewerkers en klanten kunnen doen.

Ambitieuze doelstellingen

Onze ambities zijn niet gering als het gaat om die betrokkenheid en bevlogenheid. De benchmark voor betrokkenheid is een 7,6 en voor bevlogenheid is dat een 7,3. Wij stellen onszelf tot doel om op betrokkenheid een 8,5 te scoren en op bevlogenheid een 8. Ambitieus is niet voor niets één van onze kernwaarden.

Score medewerkersonderzoek Heembouw betrokkenheid bevlogenheid

Met veel trots kan ik vertellen dat de uitkomst van de vragen resulteerden in het cijfer 8,4 op betrokkenheid en op bevlogenheid een 8,2. Echt heel mooi! #trots

Bevlogen mensen

Volgens het woordenboek betekent bevlogenheid: 1) begeestering 2) bezieling 3) enthousiasme 4) geestdrift (mijnwoordenboek.nl). Best wel grote woorden. En toch is het tastbaar. Ik voel het enthousiasme in onze organisatie. Werk doen wat je leuk vindt is zo belangrijk. Toch is het hier heus niet alleen maar hosanna hoor. Ook wij kennen onze uitdagingen. De werkdruk is op een aantal plekken best pittig en de efficiency is ook zeker nog geen 100%. Daar kunnen we echt nog in groeien. Verder is er per afdeling wel weer een andere opgave. 

‘Hoe doen jullie dat toch?’

Nou krijgen wij best vaak vragen over hoe dat werkt bij Heembouw, zo’n hoge betrokkenheid en bevlogenheid. Het antwoord is niet bepaald simpel. Heel belangrijk namelijk is onze cultuur. Hoe we met elkaar en klanten omgaan. En dat ontstaat niet zomaar, maar is een proces van jaren. We besteden er op allerlei manieren aandacht aan en zijn er ook scherp op bij werving en selectie. We zijn dan heel bewust bezig om te onderzoeken of iemand echt past bij Heembouw, los van zijn werkervaring en opleidingsachtergrond.

Roze bril

Nieuwe collega’s zijn een goede graadmeter als het gaat om cultuur. Ervaren zij het zoals wij zeggen dat het is? Ja, zo blijkt. En sterker nog, zij verbazen zich soms zelfs een beetje dat we echt zo klantgericht en mensgericht werken als we zeggen dat we doen. Andere (grote) bedrijven doen dat misschien wel op onderdelen, maar dat een hele organisatie zo is ingericht is bijzonder. In een interview met mijn collega Rogier dat we onlangs publiceerden formuleert hij het mooi.

“Wat opvalt aan Heembouw is die positieve sfeer die ik ook al voelde toen ik hier nog niet werkte. In het begin denk je ‘Loopt nou iedereen hier met een roze bril op?’. Maar het is echt. Natuurlijk gaan er hier ook wel eens dingen mis, maar de nadruk ligt altijd op de positieve dingen. Heembouw investeert ook bovengemiddeld in het personeel. Je krijgt hier echte aandacht en als het goed gaat met het bedrijf vieren we dat ook met z’n allen. Je merkt dat je gewaardeerd wordt.”

Investeren in cultuur

Onze cultuur, dat is dan ook iets waar we in willen blijven investeren. Helemaal met zoveel nieuwe mensen. En, TypischHeembouw, dat is precies wat het medewerkersonderzoek ons ook meegaf als signaal. Hoe behouden we onze cultuur met zoveel groei? Het zijn duidelijk bevlogen en betrokken medewerkers hier bij Heembouw, als zij aangeven zich daar zorgen over te maken 😀. Kortom, daar gaan we extra in investeren.

Bevlogenheidsvirus Heembouw

Ambassadeur Week van de bevlogenheid

Ik sluit graag nog af met een oproep. Want zou het niet gaaf zijn als nog meer mensen bevlogen in hun werk zijn? Daar is een mooi heel initiatief voor bedacht door Impact on the Job: de Week van de Bevlogenheid. De achterliggende ambitie: dat in 2025 minimaal 80% van werkend Nederland bevlogen en trots is! Stel je eens voor wat dat zou betekenen voor BV Nederland, jouw bedrijf, jouw medewerkers en jouw klanten!

Van 4 t/m 8 juni vindt de Week van de Bevlogenheid plaats met als hoogtepunt het event op donderdag 7 juni met het thema: ‘Van Purpose naar Presteren' met bijzondere sprekers. Een mooie kans om je nog verder te laten inspireren.