04 februari 2016

Het afgelopen jaar hebben wij veel aandacht besteed aan onze cultuur. Wat is het dat ons bindt, hoe gedragen wij ons als Heembouwers? Ook vanuit het oogpunt van onze merkbelofte: “Wij creëren plekken waar mensen willen zijn.” Wat zijn nu de karaktertrekken die ons als Heembouwers kenmerken en die ervoor zorgen dat wij die plekken kunnen creëren?

We hebben daar intensief met elkaar over gesproken en daaruit zijn de volgende kernwaarden gekomen:
Nieuwsgierig – Origineel – Ambitieus- Verbindend – Concreet.

Het begint met nieuwsgierig

Om een plek te creëren waar mensen willen zijn, moet je allereerst nieuwsgierig zijn: echt willen weten wat klanten drijft en wat hen bezighoudt. Daarbij gaan we op zoek naar originele ideeën om klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen bij zijn huisvestingsvraag. We denken graag “out of the box” en bekijken de vraag van de klant vanuit verschillende gezichtspunten. We zijn ook nog eens super ambitieus. We willen het beste voor de klanten en onszelf continu verbeteren. Maar we weten dat we dit niet allemaal in ons eentje kunnen doen. We zoeken naar verbinding; met onze collega’s, leveranciers, onze omgeving en klanten. Zodat we samen komen tot de beste aanpak en de beste oplossing voor de klantvraag. En daarbij worden we heel concreet. We zijn niet van de zweverige verhalen en vage toezeggingen. Wij maken concreet wat een klant van ons kan verwachten en gaan ervoor zijn huisvestingsvraag zo optimaal mogelijk in te vullen. 

Cultuurspel maakt kernwaarden nog concreter

Voor een nadere kennismaking met onze kernwaarden en de daarbij behorende principes, is het Heembouw Cultuurspel ontwikkeld. Door dit spel met elkaar te spelen, krijg je meer gevoel bij de inhoud en betekenis van onze kernwaarden in relatie tot de praktijk van alledag. Het spel bestaat uit vragen over Heembouw, inzicht, dilemma’s, hindernissen. De antwoorden hierop zorgen voor interessante en leuke gesprekken over de kernwaarden, maar ook over de manier waarop je hier zelf mee omgaat. Het spel is inmiddels door alle klantengroepen en de stafafdelingen gespeeld. Nog los van het feit dat iedereen het heel leuk vindt op deze manier met onze cultuur en elkaar bezig te zijn, zorgt het spelen van het cultuurspel voor meer inzicht in onze kernwaarden en ons eigen handelen.

De praktijk

Hoe het spelen van het cultuurspel in zijn werk gaat, zie je in dit filmpje dat gemaakt is tijdens de klantgroepmiddag Wonen.

Om deze video te kunnen bekijken dient u marketing cookies te accepteren. Verander mijn toestemming