Over de Kantoor Calculator

Wij weten dat de oriëntatie van een nieuwe huisvesting vaak begint met het vraagstuk wat uw organisatie precies nodig heeft. U heeft vastgesteld dat uw huidige huisvesting niet langer voldoet aan uw gewenste kwaliteitsniveau of wellicht is er gewoon een duidelijk ruimtegebrek waardoor u niet verder kan groeien. 

Moderne kantoren hebben naast werkplekken steeds vaker ook andere functies, en ondersteunende ruimtes. Dit maakt het lastig om te bepalen wat het geschikte metrage van uw nieuwe huisvesting van uw onderneming zou moeten zijn.

Dan speelt de vraag, hoeveel (kantoor-)ruimte heeft mijn bedrijf nodig?

Wettelijk dient elke werkplek ten minste te beschikken over 7m² oppervlakte. Echter; hierbij wordt rekening gehouden met de werkplek op zichzelf, en worden ondersteunde ruimtes in het te bouwen gebouw buiten beschouwing gelaten. 

Op basis van ervaringsgetallen - en afhankelijk van het gekozen kantoorconcept - kunnen we als vuistregel vaststellen dat een efficiënt ingedeelde kantoorruimte kan worden gerealiseerd vanaf 20m² gebouwoppervlakte per werkplek. Daarentegen kan een kantoor met veel afgesloten werkplekken tot over de 30m² gebouwoppervlakte per werkplek beslaan. 

Hoe werkt de Kantoor Calculator?

In de Kantoor Calculator kiest u eenvoudig het gewenste aantal werkplekken, het gewenste kantoorconcept en de overige benodigde ruimtes. Op basis van onze kengetallen wordt naast een inschatting van de werkplekken direct ook advies geboden over de omvang van ondersteunende- en navigatieruimtes in het gebouw. Op basis van het gewenste aantal parkeerplaatsen wordt tevens ook een advies geboden over het minimale kaveloppervlakte dat benodigd is voor het door u samengestelde kantoor.

Naast dit advies ontvangt u voor het door u samengestelde kantoor ook een bouwkostenindicatie op basis van het geadviseerde aantal vierkante meters (m²) bruto vloer oppervlakte. Zo heeft u direct een overzichtelijk beeld van de totale investering.