Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Een financieel gezonde organisatie, met een sterk klantgericht team

In de ruim 75 jaar van het bestaan van Heembouw, is het altijd onze drijfveer geweest om onszelf continu te blijven ontwikkelen en verbeteren. Zodat we de wensen van onze klanten optimaal kunnen blijven invullen. Ook in de lastige jaren van de recente crisis stond de focus op de klant steeds centraal in onze bedrijfsvoering.

We streven ernaar de verwachtingen van onze klanten te overtreffen en ze positief te verrassen. Met de NPS (net promoter score) meten we of en in hoeverre we daarin slagen. We zijn trots op onze NPS van +43 (totaalresultaat over 5 jaar). De reacties van onze klanten geven ons waardevolle informatie en zijn een extra motivatie om ons verder te verbeteren.

Resultaat van deze klantfocus is een financieel gezonde organisatie, met een solvabiliteit die al jaren op een hoog niveau boven de 40% ligt en een solide vermogenspositie, met een Dun & Bradstreet rating 1, voor hoogste kredietwaardigheidsklasse en minimaal risico op faillissement. Heembouw heeft een sterk klantgericht personeelsbestand, waarin volop wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe tools en mogelijkheden ten behoeve van onze klantgroepen. We zijn een organisatie met een krachtige bedrijfscultuur, waarin we samenwerken aan ons gezamenlijke doel: Het creëren van plekken waar mensen willen zijn.

Heembouw kijkt tevreden terug op 2018. Lees er alles over in ons Jaarverslag 2018.

Jaarverslag Heembouw 2018 (PDF)

Omzet (x € 1 miljoen)

  2018 2017 2016 2015
Som der bedrijfsopbrengsten 181,4 166,6 157,8 117,9
Resultaat voor belasting 5,2% 4,6% 4,2% 1,8%
Solvabiliteit 43,0% 39,0% 40,2% 40,0%
Aantal personeelsleden per 31/12 278 245 233 221
Ziekteverzuim 4,0% 3,0% 3,3% 2,5%