Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Wat doet Heembouw met CO2 reductie, afvalscheiding en FSC-hout?

Electrische bedrijfswagens van Heembouw, ontwerpende bouwer

CO2 reductie

Sinds 2012 sturen we actief op de verlaging van onze eigen CO2-uitstoot, i.c. de uitstoot van ons wagenpark en onze eigen panden. In 2012 was de CO2-uitstoot per € miljoen omzet 10,53. In 2020 is dit verlaagd tot 2,82 ton CO2-uitstoot per € miljoen omzet. Een daling ten opzichte van 2012 met maar liefst 73%. Duurzaam autobeleid, verduurzaming van onze panden en bouwplaatsen, hebben hier aan bijgedragen.

Afvalscheiding op de bouw

Bouw- en sloopafval bestaat vooral uit puin, steen, hout, metalen, kunststoffen, papier en karton. Ruim 90% van het bouw- en sloopafval kan worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Daarom is Heembouw sinds 2010 bezig om bouw- en sloopafval op de bouwplaats goed te scheiden. Het percentage bouwafval, dat gescheiden onze bouwplaatsen verlaat, ligt op 53%.

Afvalscheiding op de bouw door Heembouw, ontwerpende bouwer

Reductie van de afvalstromen

Op onze bouwplaatsen wordt afval gescheiden opgeslagen en afgevoerd. Beter is het natuurlijk, om helemaal geen afvalstromen meer op de bouwplaats te hebben. Op DC Echt Susteren maken we met leverancier Primadak stappen in reductie van de afvalstromen. Hierin gesteund door opdrachtgever DOKVAST.

Bekijk het filmpje:

Certificeringen, ISO standaard, Heembouw, ontwerpende bouwer

Duurzaam bouwen en duurzaam hout

Heembouw is, naast ISO 9001:2015 en VCA** 2017/6.0., ook ISO 14001-2015 gecertificeerd. Deze internationaal geaccepteerde norm geeft aan waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Alle klantgroepen zijn FSC® (Forest Stewardship Council) en PEFC™ (Programme for Endorsement of Forest Certification) gecertificeerd.

Heembouw past in haar projecten gecertificeerd duurzaam hout toe (FSC of PEFC). In de Forest50, de ranglijst van de vijftig grootste bouwbedrijven van Nederland, gerangschikt naar de toepassing van duurzaam hout, staat Heembouw op plaats 7.

FSC-C104347
PEFC/30-32-895