Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Duurzaamheidsvisie Heembouw

"We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én we zijn oprecht gedreven het beter te doen". Dat is het kompas voor al onze activiteiten. Dit uit zich op verschillende manieren. Zo werkt Heembouw samen met New Horizon Urban Mining, waarmee een stap wordt gezet richting circulaire bouweconomie. Op de projecten van Heembouw wordt voortaan geoogst in plaats van gesloopt: New Horizon neemt de materialen die daarbij vrijkomen in en brengt die terug als nieuwe materialen. Als ontwerpende bouwer is Heembouw daarbij als geen ander in staat om deze nieuwe materialen weer toe te passen in nieuwe projecten. Zo komt een keten van circulaire bouweconomie op gang. Heembouw is het eerste bouwbedrijf dat actief wordt in het collectief van New Horizon Urban Mining. 

CO2 reductie

Sinds 2012 sturen we actief op de verlaging van onze eigen CO2-uitstoot, met als parameters de uitstoot van ons wagenpark en onze eigen panden. In 2012 was de CO2-uitstoot per € miljoen omzet 10,53. In 2018 is dit verlaagd tot 4,68 ton CO2-uitstoot per € miljoen omzet.

Een daling van maar liefst 55% ten opzichte van de CO2-uitstoot in 2012. De duurzaamheidsmaatregelen die zijn toegepast bij de renovatie van ons hoofdkantoor en een duurzaam autobeleid, hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen. 

Duurzaamheid van container begrip naar concrete acties zonnecellen atrium

"We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én we zijn oprecht gedreven het beter te doen"

certificeringen.jpg

Duurzaam bouwen en duurzaam hout

Heembouw is, naast ISO 9001:2015 en VCA** 2008/5.1., ook ISO 14001-2004 gecertificeerd. Deze internationaal geaccepteerde norm geeft aan waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

Alle klantgroepen zijn FSC® (Forest Stewardship Council) en PEFC™ (Programme for Endorsement of Forest Certification) gecertificeerd. Heembouw past in haar projecten zoveel mogelijk duurzaam hout toe. Ons doel is vóór 2020 100% duurzaam in te kopen op het gebied van hout. Vanaf 1 juni 2018 wordt er geen hout zonder erkend duurzaamheidslabel meer ingekocht.

In 2018 kocht Heembouw 1.786 m3 hout in, waarvan 84% duurzaam. Daarvan had 72% het FSC label en de overige 12% het PEFC label. In de Forest50, de ranglijst van de vijftig grootste bouwbedrijven van Nederland, gerangschikt naar de toepassing van duurzaam hout, vindt u ons terug op plaats 7.

 

 

Dutch Green Building Council

 

Heembouw is participant van de Dutch Green Building Council. Met enkele van onze klanten hebben wij gewerkt aan Breeam-certificering voor hun nieuwbouw projecten, wat ondermeer geresulteerd heeft in een Breeam-outstanding kwalificatie voor verschillende DC’s, voor zowel ontwerp als realisatie. Verschillende collega's bij Heembouw en Heembouw Architecten hebben daarvoor de opleiding tot Breeam-expert gevolgd.


Het meest duurzame DC tot nu toe is New Logic III, The Tube in Tilburg. Door Heembouw gerealiseerd, naar een ontwerp van Heembouw Architecten. Het Breeam outstanding certificaat voor het ontwerp was met 98,48% al de hoogste Breeam score ooit in Nederland, en het oplevercertificaat heeft een nog hogere score: 99.48%! 

Afvalscheiding op de bouw

 

Bouw- en sloopafval bestaat vooral uit puin, steen, hout, metalen, kunststoffen, papier en karton. Ruim 90% van het bouw- en sloopafval kan worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Het is daarom essentieel om bouw- en sloopafval goed te scheiden. Heembouw scheidt sinds 2010 deze afvalstromen bij de bron op het bouwterrein. Het percentage bouwafval, dat gescheiden onze bouwplaatsen verlaat, ligt op 45%.

Meer over afval

"Door de hele organisatie heen zijn er mensen met een groen hart" Alijd van Doorn