Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

tl balken.jpg

Wereld zonder afval

Een wereld waarin afval niet bestaat. Het is de droom van Christian van Maaren en Maayke Damen, oprichters van EME: Excess Material Exchange. Een digitaal, beveiligd platform waar bedrijven hun overtollige materialen B2B uit kunnen wisselen. Hiermee zetten bedrijven hun kosten voor het afvoeren van afval om in een inkomstenstroom. Heembouw was in 2018 een van de deelnemers aan een pilot, die werd gehouden om het platform goed werkend te krijgen.

EME is een digitale marktplaats waar overtollige materialen aan nieuwe, hoogwaardigere toepassingen worden gekoppeld. Om goede matches te kunnen maken, is veel data nodig. EME helpt bedrijven inzicht te krijgen in hun eigen waardeketens. Blockchain en artificial intelligence zorgen voor transparantie tussen ketens, sectoren en landen en dat de datastromen binnen het platform gaan samenwerken.

“Bewust omgaan met afvalstromen past bij onze duurzaamheidsvisie”

Pilot gericht op alternatieve bestemmingen en hun impact

EME interview (18).jpg

EME is eind 2017 gestart en de pilot, waaraan naast Heembouw onder andere ook Schiphol, ProRail, DSM en Rijkswaterstaat meededen, heeft dit online handelsplatform verder ontwikkeld. Alle deelnemers aan de pilot hebben drie materiaalstromen aangedragen.


Voor het jaarverslag 2018 spraken we Christian van Maaren en Alijd van Doorn, directeur Duurzaamheid van Heembouw, over het verloop van deze pilot: “Van deze materiaalstromen heeft ons platform per stroom inzichtelijk gemaakt wat alternatieve bestemmingen zijn, en wat de impact is in termen van besparing op CO2-uitstoot, en energie- en waterverbruik. De eerste resultaten laten zien dat de impact groot is.”

 

Alijd van Doorn: “Deze samenwerking met EME sluit goed aan op onze visie op het gebied van duurzaamheid: 'We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én we zijn oprecht gedreven om het beter te doen.' Bewust omgaan met afvalstromen past hierbij. We werken al samen met New Horizon en ik vind het belangrijk dat EME en New Horizon elkaar ook hebben gevonden, en samenwerken. Op deze manier kan je het verschil maken.”

De uitkomsten van de pilot zijn voor Alijd aanleiding om hier serieus mee verder te gaan. “Samen met een aantal collega’s van de klantgroep Kantoren hebben we bepaald welke reststromen we wilden laten meedoen, ook omdat we niet wisten wat er met deze materialen gebeurt zodra ze in de container liggen. Dat zijn systeemplafonds, tl-buizen en YMVK-kabels.”


Christian: “Wij hebben gekeken naar de hoeveelheden die jaarlijks van deze materialen gesloopt of weggegooid worden, en welke alternatieve bestemmingen er voor elke reststroom is. TL-buizen bijvoorbeeld worden standaard elke zoveel jaar in een kantooromgeving vervangen en weggegooid, ongeacht of ze het nog doen of niet. De nog werkende TL-buizen kunnen opnieuw gebruikt worden, New Horizon past het glas uit de buizen toe in cement en bakstenen, en ze kunnen gerecycled worden. Op de 10 miljoen buizen die in Nederland jaarlijks worden weggegooid (en dat is een voorzichtige inschatting) leveren dit soort toepassingen een besparing op van 9.740 ton aan CO2 uitstoot, 123.000 gigajoule energie en 1.9 miljoen m3 water.” Alijd: “Dat zijn resultaten, die je aan het denken zetten.”

"Wat gebeurt er met materialen zodra ze in de container liggen?"

Cross-sectorale aanpak

De cross sectorale aanpak van Excess Materials Exchange, maakt dit platform interessant en onderscheidend. EME kijkt hoe reststromen van de ene branche toegevoegde waarde kunnen leveren aan een product uit een andere branche. Christiaan van Maaren: “Een voorbeeld is de tulpensector. De bloemblaadjes kunnen door een nieuwe techniek als grondstof dienen voor hoogwaardige verf. Die markt kan € 88 mln waard zijn. Nu belanden die bloemblaadjes nog op de composthoop.”


Volgens inschattingen krijgt 95 procent van de restmaterialen van een product niet de hoogwaardige benutting die mogelijk is. Bedrijven voelen de noodzaak niet, en weten ook niet wat er mogelijk is. “Hoeveel is een gemiddelde vuilniszak waard die je weggooit? Je kan een schatting maken van het aantal kilowattuur dat hij oplevert als hij in de afvalverbrander belandt en daar een prijs aan hangen. Maar een hoogwaardige benutting van dat afval levert waarschijnlijk veel meer op. Probleem is hoe je dat inzichtelijk krijgt. Dat is wat wij met EME op grote schaal met data aan het doen zijn.”

alternatieve foto tulpen.jpg