Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

3D ontwerpen in de bouw met BIM

BIM is de afkorting van Bouw Informatie Model. BIM is een 3D model van een gebouw waarin alle informatie die nodig is voor de bouw wordt verwerkt. In feite bouwen we een gebouw dus al helemaal in een virtueel 3D BIM model alvorens het in het echt te realiseren. Samenwerken met BIM biedt veel voordelen! Hoe we bij Heembouw werken met BIM lees je op deze pagina.

 

Heembouw en BIM
Hoe eerder in een proces wordt samengewerkt, des te groter de invloed op belangrijke aspecten als kosten, kwaliteit, doorlooptijd, veiligheid en duurzaamheid. Niet alleen omdat er dan nog tijd en ruimte is om met elkaar mee te denken voor de beste oplossingen (klantwaarde creëren). Maar ook omdat samenwerken ervoor zorgt dat knelpunten eerder worden gesignaleerd. Dit komt dus niet alleen de kwaliteit en duurzaamheid ten goede, maar zorgt ook voor een soepeler en sneller bouwproces tegen lagere kosten.

 

Gezamenlijk ontwerpen is hierin de eerste stap. Zowel de opdrachtgever, het Heembouw team met Heembouw Architecten of een externe architect, als de belangrijkste leveranciers worden hierbij betrokken. Gedurende de ontwerpsessies worden de dromen, wensen en eisen van de opdrachtgever inzichtelijk en wordt duidelijk wat de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden zijn van de voorgenomen investering. Dit wordt met behulp van 3D modellen, van bijvoorbeeld: architect, constructeur en installateur, virtueel inzichtelijk gemaakt. Door het gezamenlijk ontwerpen en continu oplossen van knelpunten komen we tot een realiseerbaar project dat voldoet aan de verwachtingen, wensen, dromen van de opdrachtgever. We bouwen gezamenlijk aan het prototype.

 

Onderstaand filmpje geeft alvast een kijkje in onze wereld van BIM.

Inzicht met BIM

Na de ontwerpsessies komen we via een definitief ontwerp tot een technisch ontwerp en wordt het prototype steeds gedetailleerder gevuld met kennis en informatie van de diverse ketenpartners en leveranciers. Dit proces loopt door gedurende de werkvoorbereiding en ook tijdens de bouw zelf. Tijdens de bouw wordt er de nodige informatie, welke van belang is voor het project, aan de modellen toegevoegd. Denk hierbij aan de definitieve keuze van het hang- en sluitwerk op een deur, de kleur/ afwerking van de deur, maar ook welk tapijt er op de vloer komt te liggen.
Uiteindelijk kan het BIM model dienst doen als onderhoud- en beheermodel voor de gebouweigenaar.

 

BIM biedt dus voor iedere partner in het bouwproces voordelen. De grootste en algemeen bekende voordelen zijn nog steeds:

 • Meer inzicht in het gebouw en daarmee het voorkomen van bouwfouten (faalkostenreductie)
 • Betere afstemming in het ontwerpproces, betere vertaling klantwens, betere afstemming verwachtingen en kosten
 • Alle informatie van het gebouw op 1 centrale plaats
 • Kortere doorlooptijden in ontwerp en bouw
 • Betere, heldere communicatie door beter 3D inzicht

 

Daarnaast heeft een ieder in zijn eigen proces zijn eigen voordelen. Deels gelden dezelfde algemene voordelen ook als individuele voordelen.BIM Protocol
Samenwerken in zijn algemeenheid vraagt om wederzijds vertrouwen, zonder vertrouwen geen samenwerking. Daarnaast vraagt het samenwerken in BIM ook om het vastleggen van basis afspraken. Wij hebben hier een HB BIM protocol voor opgesteld. Hierin borgen we de belangrijkste uitgangspunten van een project en wordt dus ook projectspecifiek opgesteld.

Hierin staat onder andere:

 • Duurzaamheid uitgangspunten
 • BIM Modelleurs van de diverse partijen
 • Op welke manier wisselen we informatie uit (IFC/Revit/etc.)
 • Wie is voor welk onderdeel verantwoordelijk
 • Welke programmatuur gebruiken we voor welk onderdeel


BIM Software
Om met BIM te kunnen werken hebben wij verschillende soorten software tot onze beschikking:

 • Revit Architecture
 • Autodesk Navisworks
 • Revit Structure
 • 3D Studio Max
 • Lumion
 • Solibri Model Viewer
 • Solibri Model Checker

Afhankelijk van het project wordt de noodzakelijke software ingezet om het gewenste resultaat te leveren.


Lees ook: