Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

5 september 2013

In opdracht van de gemeente Vlaardingen werkt Heembouw aan de renovatie en uitbreiding van het stadskantoor Westnieuwland. In het Heembouw-team zijn 7 mensen ingestroomd die tot voor kort in de bijstand zaten in het kader van de social-return afspraken die bij het afsluiten van de overeenkomst met de gemeente Vlaardingen zijn gemaakt.

Wat is Social Return?

Gemeentelijke opdrachtgevers nemen 'social return' als contractvoorwaarde op. Voor ons project voor de gemeente Vlaardingen betekent dit wij 5 % van de loonsom moeten besteden aan het aan de slag helpen van werkzoekenden.

Wat betekent dit voor ons project Westnieuwland?

Social return betekent voor ons project dat er 4 mensen op het project werkzaam zijn die voorheen in de bijstand zaten: een koffiejuffrouw, een bouwvakhulp, een bouwplaats opruimster en een opperman. Daarnaast worden mensen van de sociale werkvoorziening TBV als chauffeurs ingezet om het bouwplaatspersoneel van en naar de bouwplaats te vervoeren. Stadskantoor Westnieuwland ligt namelijk midden in het centrum van Vlaardingen, waar parkeerruimte schaars is. Projectmanager Maarten Braun van Heembouw kwam op het idee pendelbusjes, met chauffeurs, in te zetten zodat de leveranciers en bouwplaatspersoneel hun busjes kunnen achterlaten op een parkeerterrein aan de rand van de stad om op deze manier het centrum te ontlasten.

Hoe gaat het in de praktijk?

Voor de start van de uitvoeringsfase heeft uitvoerder Ton Bakker samen met projectmanager Maarten Braun sollicitatiegesprekken gevoerd met in 1e instantie 14 kandidaten. Hieruit is een selectie van 4 gemaakt die aan de slag is gegaan op het project, met nog 4 'als reserve'. Inmiddels zijn er van de 4 mensen die op het werk gestart zijn er 3 vervangen. Toch is uitvoerder Ton Bakker redelijk positief. 'Ik vind het goed dat mensen op deze manier aan het werk geholpen worden. Ze krijgen ook een salaris dat hoger ligt dan hun uitkering; dat motiveert. Voor ons maken ze gewoon deel uit van het team, en dat betekent ook dat als ze zonder iets te melden wegblijven, ik ze erop aanspreek. Dat is de reden waarom 1 van de 4 al snel vervangen is. Maar aan de andere kant hebben we een bouwplaats-opruimster, die helemaal top is. Zij werkt vreselijk hard, is er al om half 7 en aan het einde van de dag moet ik haar echt wegsturen.'

Social return bouwplaatsopruimster Heembouw Ria

"Als een vis in het water"

Bouwplaats-opruimster Ria is erg enthousiast over haan baan. 'Ik voel me als een vis in het water. Het is mijn taak de boel op de bouwplaats netjes te houden, maar eigenlijk pak ik van alles aan. Ik heb het hier erg naar m'n zin, heerlijk om weer onder de mensen te zijn. Toen ik werkeloos thuis zat, voelde dat echt als een hel. Hier voel ik me helemaal thuis.'

Conclusie: Lust of last

Voor ons werkt het. Het is een goede zaak dat op deze manier langdurig werklozen weer actief aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. En er zijn zeker aandachtspunten:

  • Het kost veel tijd en aandacht om goede functieprofielen te maken en de sollicitatie- en selectieprocedures te doorlopen.
  • Zeker in het begin is er veel aandacht en afstemming nodig.
  • De mensen om wie het gaat moeten echt onderdeel worden van je team, dat werkt voor iedereen het beste.

Onze praktijk heeft geleerd dat er zeker hele bekwame mensen tussen die je team goed kunnen aanvullen en die op deze manier een mooie kans krijgen die we ze graag geven!

Interessant? Wees sociaal