Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

30 april 2014

Onlangs hebben Heembouw en Hilti Nederland een overeenkomst getekend voor de levering van elektrisch gereedschap voor stofvrij werken. Stofvrij werken voorkomt schade aan de gezondheid door het inademen van respirabel kwartstof. Inmiddels is het voltallige bouwplaatspersoneel van Heembouw voorzien van dit nieuwe gereedschap. Nu is het zaak het gereedschap ook daadwerkelijk te gebruiken. Want hoewel het belang voor de gezondheid buiten kijf staat, zijn oude gewoonten soms lastig uit te bannen. In het hele samenwerkingstraject tot de omruil van het oude gereedschap voor het nieuwe, hebben we samen met Hilti dan ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de communicatie met de gebruikers.

Hilti Heembouw stofvrij werken nieuw gereedschap

Kiezen voor standaardisatie

Hilti is een van de voorkeurleveranciers van Heembouw. Dat betekent onder andere dat er regelmatig onderling contact en kennisuitwisseling is. Tijdens zo'n gesprek kwam het stofvrij werken aan de orde en de verbeteringen in de techniek op dit vlak. In de woningrenovatie hadden we al ervaring opgedaan met prototypes in een pilot met TNO. Nu de techniek verder is, was dit voor ons aanleiding om de markt te verkennen: wat willen we, en wat biedt de markt? We hebben onze bestaande leveranciers gevraagd ons te adviseren. Daarbij was het ons doel om te standaardiseren en te kiezen voor een kernassortiment van een fabrikant/merk en een leverancier. Dit zorgt voor meer flexibiliteit, kostenbesparing en betere inkoop- en leverancierscondities.
Hilti Nederland kwam in het selectietraject naar voren als de partij die ons het best kon ontzorgen met het fleetmanagement concept. Vergelijkbaar met operational lease, inclusief onderhoud, diefstaldekking, reparatie, transport en inzet van leentoestellen. Ook belangrijk voor ons is de optie 'peak demand'; dat betekent dat we tijdelijk extra gereedschap kunnen huren wanneer dat nodig is.

 

Informatiemarkt HILTI Heembouw stofvrij werken omruilen oud gereedschap

 

"Big Bang"

De uitrol van het nieuwe gereedschap ging met wat Hilti noemt "een big bang". In 1 keer switchen naar het nieuwe gereedschap, met veel aandacht voor communicatie. Zo wordt dit belangrijke onderwerp in 1 keer goed neergezet. Op 26 en 27 maart organiseerden we samen met Hilti een informatiemarkt voor ons voltallige bouwplaatspersoneel. Tijdens deze infomarkt werd het belang en de achtergronden van stofvrij werken nog eens toegelicht. Verder was er een demonstratie van het gebruik van het nieuwe gereedschap en werden de spelregels van de fleet management overeenkomst uitgelegd aan de gebruikers. Het oude gereedschap werd tijdens de informarkt ingeleverd en omgeruild voor het nieuwe.

Vertrouwen is goed, controleren beter...

Nu is het zaak erop toe te zien dat het nieuwe gereedschap ook echt gebruikt wordt. Dat "de baas aandacht heeft voor onze gezondheid" wordt door de collega's zeker gewaardeerd en dat daarbij is gekozen voor het hoogwaardige gereedschap van Hilti ook, maar oude gewoonten slijten langzaam. Dat betekent: herhalen van de boodschap, controleren om te motiveren en elkaar behoeden voor onveilige situaties. Dat geldt voor alle betrokkenen op de bouwplaats, niet alleen ons eigen personeel. Via een poster die op elke bouwplaats in de keten hangt, wordt op ludieke wijze gewezen op het belang van stofvrij werken. En op ons groot onderhoud project in de Leidse Tuinstadwijk wordt bij de dagaftrap niet alleen gecontroleerd op gebruik van PBM's, kwaliteit van het werk, orde en netheid van de bouwplaats, voortgang en communicatie, maar ook op stofvrij werken. Zo houden we elkaar scherp en zorgen we ervoor dat stofvrij werken net zo ingeburgerd raakt als het dragen van PBM's.

Hemert stofvrij werken Heembouw cartoon

Interessant? Wees sociaal