Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

23 februari 2011

Een belangrijk instrument van onze Lean Bouwen-aanpak is de pull-planning: het gezamenlijk met alle partijen plannen van de uitvoeringsfase. Samen met de opdrachtgever, de belangrijkste leveranciers, architect en adviseurs, wordt in één sessie het totale uitvoeringsproces van een project ingepland. Dit heeft als voordeel dat vóór een project start knelpunten worden gesignaleerd en dat ze met elkaar, direct, in overleg worden opgelost. Op deze manier worden de afspraken met de opdrachtgever en andere partijen beter nagekomen, met als resultaat een hogere kwaliteit en minder faalkosten. En een kortere doorlooptijd met gemiddeld 30%!

Dat pull-plannen vindt bij Heembouw plaats, in de pull-planningsruimten, en gebeurt bij renovatieprojecten ook op locatie, zodat de situatie ter plekke voor alle partijen inzichtelijk is.

Een pull-planning duurt gemiddeld een paar uur; dit filmpje laat dit proces versneld zien. Pull-plannen in één minuut.

Ruim 150 projecten

Een pull-planningssessies start met een presentatie door opdrachtgever en architect van het project; door de achterliggende gedachten en ambities met elkaar te delen en uit te leggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, ontstaat wederzijds begrip.

Deze gezamenlijkheid is belangrijk omdat:

  • uitgangspunten van opdrachtgever en architect worden gedeeld;
  • raakvlakken tussen activiteiten onderling beter worden afgestemd;
  • knelpunten eerder worden gesignaleerd;
  • optimalere oplossingen worden aangedragen;
  • draagvlak wordt gecreëerd en commitment uitgesproken over het eindresultaat.

Heembouw heeft inmiddels al bij ruim 150 projecten, zowel in nieuwbouw als renovatie, een pull-planning gehouden en het project volgens de Lean Bouwen volgens Heembouw-aanpak uitgevoerd.

 

Bewaken en verfijnen van de pull-planning: wekelijkse werkbespreking

We bewaken en verfijnen de pull-planning met op de bouwplaats aanwezige partijen tijdens de wekelijkse werkbespreking. Zo wordt de planning nauwlettend gevolgd en kan als dat nodig is, tijdig worden ingespeeld op (on)voorziene zaken die ten koste gaan van de afgesproken kwaliteit, pull-planning en logistiek.

Dit alles om zo veilig mogelijk, met grote betrokkenheid tijdig te kunnen leveren; met de gevraagde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke (faal)kosten.

Daarnaast zijn er wekelijkse werkbesprekingen met het eigen personeel op de bouwplaats. Zo komt er gestructureerd input van zowel de uitvoerders als het bouwplaatspersoneel, bijvoorbeeld om het werk slimmer te laten verlopen, of sneller. Maar ook veiliger, want veiligheid is een vast onderdeel tijdens deze werkbesprekingen.  

Interessant? Wees sociaal