Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

26 oktober 2020

Hoeveel kantoor- en kaveloppervlakte heeft u nodig?
Bereken het met de Heembouw Kantoor Calculator!

Ik hoor regelmatig van klanten dat zij hulp zoeken bij de aanpak van hun huisvestingsvraagstuk. Zij geven aan dat de wensen en eisen vaak al globaal in kaart zijn gebracht, maar vinden het vaststellen van het benodigde aantal vierkante meters kantoor en/of kavel nog lastig te bepalen. Daarom ben ik eind 2019 samen met mijn collega Jorg Kerkvliet een onderzoek gestart om te achterhalen welke vragen klanten hebben in hun zoektocht naar (nieuwe) huisvesting. En om te kijken hoe Heembouw hierbij het beste kan helpen.

Uit dit onderzoek bleek dat ruim 40% van de respondenten (zie afbeelding 1) met verbouw- en nieuwbouw plannen eerst (online) op zoek gaat om een betrouwbare en realistische berekening te maken van de ruimtelijke behoefte.

Online zijn er kengetallen beschikbaar waar u, op basis van het aantal werkplekken, een inschatting kunt maken van het minimaal benodigde Bruto Vloer Oppervlak (BVO). Maar om een volledige inschatting te maken, is dit in mijn optiek van meer factoren afhankelijk. De belangrijksten zijn:

  1. Hoeveel werkplekken heeft u nodig;
  2. Uw keuze van het type kantoorconcept, een open concept met een kantoortuin vraagt minder vierkante meters dan een gesloten concept met veel werkkamers;
  3. Uw keuze voor bedrijfsmatige ruimte(n) zoals bijvoorbeeld cleanroom, een laboratorium, een magazijn, etc.;
  4. Uw keuze voor extra ruimte(n) zoals een fitness ruimte, een showroom, een expierence centre, etc..

 

Blog Tjeerd Kantoo Calculator - uitkomst onderzoek.png

Afbeelding 1 - Bron: uitslag Heembouw respondenten onderzoek juni 2020

Als u dit in kaart heeft gebracht, weet u hoe groot uw kantoor minimaal moet zijn. Maar nog niet hoeveel oppervlakte een kavel minimaal moet zijn. Hoe pakt u dit aan en welke invloed heeft corona op uw ruimtelijke programma?

Heeft corona invloed op de manier hoe we naar kantoren (gaan) kijken?

Ja waarschijnlijk wel, want sinds corona werken de meeste medewerkers minimaal op kantoor. Welke invloed gaat dit hebben op onze kijk naar bedrijfshuisvesting? Als ik hier online naar op zoek ga vliegen de meningen en adviezen mij om de oren en ik kan me voorstellen dat u denkt: waar moet ik beginnen? Blijven mijn medewerkers (deels) thuiswerken of wordt het kantoor weer gebruikt zoals we dat altijd al deden? Is dat dan nog een duurzame en gezonde werkplek waar mijn medewerkers graag zijn? En is mijn huidige kantoor straks te groot of te klein?

Aan de hand van het onderzoek en o.a. bovenstaande vragen heb ik de Heembouw Kantoor Calculator ontwikkeld. Een overzichtelijke rekentool die uw wensen en eisen direct vertaald naar het aantal vierkante meters kantoor- en kaveloppervlakte, dat past bij uw bedrijf en huisvestingsvraagstuk. In de tool zijn onze jarenlange kennis, ervaring én samenwerking met ons eigen architectenbureau Heembouw Architecten geïntegreerd waardoor u een betrouwbaar en realistische inschatting krijgt.

Heembouw - project Nieuwe huisvesting Heembouw Kantoren  (14).jpg

Afbeelding 2 - Voorbeeld kantoorinrichting

Kantoor Calculator

De Kantoor Calculator bestaat uit vier stappen waarin alle belangrijke factoren, die ik al eerder benoemde, zijn meegenomen. De omvang van zowel het kantoor en het kaveloppervlak worden aan de hand van al uw wensen en eisen berekend met de Kantoor Calculator. En wat kunt u er dan mee? De uitkomst is onderdeel van het ruimtelijk programma dat u nodig heeft om uw huisvestingsvraagstuk verder uit te werken.

U kunt op zoek naar het perfecte kavel om een nieuw kantoor te realiseren, of juist op zoek naar aan bestaand kantoorgebouw. Welke wensen u ook heeft, u heeft een goed uitgangspunt voor uw verdere zoektocht.

Naamloos-1.jpg

Afbeelding 3 - Voorbeeld uitkomst Kantoor Calculator

Maak uw nieuwe huisvesting toekomstklaar!

Bij Heembouw werken we graag samen, maar delen we ook onze kennis. Het invullen van de Kantoor Calculator is daarom geheel kosteloos. Wilt u berekenen hoe groot uw (toekomstige) kantoor en/of kavel moeten zijn? Via onderstaande link start u de Kantoor Calculator. Mocht u direct een persoonlijk advies willen ontvangen voor uw ruimtelijke programma of onze werkwijze? Dan maak ik graag een afspraak met u en maken we hopelijk snel (digitaal) kennis!

Bereken uw kantoorruimte

Interessant? Wees sociaal