Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

29 november 2013

Eindelijk is het dan zover. Na de start met het ontwerp begin mei, hebben we dan nu, eind november het ontwerpcertificaat voor de Nieuwbouw Distributiecentrum DokVast Vossenberg West II te Tilburg. Een ontwerpcertificaat voor de BREEAM ambitie Outstanding, met een score van 87,13 %.

En nu gaan we snel op naar het oplevercertificaat, de eerste 30.000 m2 en het kantoordeel zijn namelijk al opgeleverd. De stellingen worden geplaatst, het kantoor is in gebruik en een deel van het distributiecentrum staat gevuld. Een mooi resultaat in een ultra kort tijdsbestek.
Update: op 29 april 2014 is het oplevercertificaat uitgereikt met een score van 91,17%.

 

De vraag bij dit soort projecten blijft altijd: waarom BREEAM? In de BouwProfs groep op LinkedIn is in juni een discussie gestart met de volgende stelling:

"Het aanvragen van een BREEAM certificaat en de daarvoor benodigde prestatieborging brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Natuurlijk wil iedereen een duurzaam gebouw, maar wegen de meerkosten op tegen de toegevoegde waarde van het certificaat? Of moeten we de klanten aanraden dat geld te stoppen in extra energiebesparende maatregelen?" De vraag is dus: is BREEAM meer dan een kostenpost?

 

BREEAM heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Heel veel nieuwbouwprojecten zijn bezig geweest met het behalen van een BREEAM certificering. Wat is de toegevoegde waarde van BREEAM voor een gebouweigenaar, belegger, huurder en gebruiker? BREEAM gaat verder dan een duurzaamheidscan op het gebouw. De volledige inpassing in de omgeving en de keuze van gebouwlocatie spelen in grote mate mee met de score. Niet alleen de toepassing van een energiezuinigere ketel zorgt voor de score.

In de Casestudy (een verplicht onderdeel bij BREEAM Outstanding) die binnenkort online komt te staan, geven we exact aan welke duurzaamheid maatregelen we bij dit project getroffen hebben en wat wij bij een volgend project nog weer anders zouden uitvoeren. Op de website www.dokvastbreeam.nl staat nu de concept Casestudy. De definitieve versie volgt na oplevering.

Case Study BREEAM Distributiecentrum DokVast New Logic I

Duurzaamheid moet een instelling zijn

Natuurlijk zijn er zoals de eerder genoemde BouwProfs discussie al laat zien, altijd sceptici die anders naar deze ontwikkelingen kijken. Getuige ook onderstaande reacties.

In de categorie: "de waarheid als een koe", lees je de volgende reacties: "Duurzaamheid hoort niet aan een certificaat te hangen, maar moet een instelling zijn."
Anderen refereren aan de waarde van een BREEAM-certificaat: "Met een BREEAM certificaat heb je daadwerkelijk een bewijs van duurzaamheid in je handen en hoef je niet iemand op zijn/ haar blauwe ogen te vertrouwen."
Of men gaat in op het kostenaspect: "De certificering kosten per m2 gebouw vallen relatief mee, belangrijker zijn de administratieve kosten/ de prestatieborging."
Het lezen van alle reacties leert dat niet iedereen op de hoogte is van de daadwerkelijke inhoud van BREEAM. Terwijl de stelling/ vraag: "BREEAM is vooral een kostenpost" niet eens zo gek is in deze tijd.

Impressie Distributiecentrum New Logic I

BREEAM gaat verder dan certificering

Natuurlijk hebben wij na het realiseren van ons 1e BREEAM project ook een mening gevormd over de waarde van certificering.
BREEAM gaat verder dan alleen een certificaat. Doordat de hele bouwkolom bewijslast moet aanleveren wordt iedereen die aan het bouwwerk werkt bewust of onbewust betrokken bij het hoofdstuk duurzaamheid. Op deze manier komt erbij iedereen, van timmerman tot directeur, nog meer bewustwording over duurzaamheid en beseft een ieder dat dit verder gaat dan een stukje directe energiebesparing in een gebouw. Dit is namelijk het meest bekende en meest toegepaste stuk van de duurzaamheidladder. Echter, door bewust gegevens te verzamelen en te beoordelen, zoals bijvoorbeeld het waterverbruik tijdens de bouw, ga je vanzelf anders om met alle bronnen uit de natuur.

 

Waarde voor de vastgoedwereld

Naast bewustwording is een BREEAM-certificaat ook van grote waarde voor de betrokken partijen. In de vastgoedwereld is een BREEAM certificaat herkenbaar en wordt de waarde erkend, ook buiten de grenzen van Nederland. Voor de gebouw eigenaar/ belegger is het BREEAM certificaat een label dat aan internationale huurders of andere beleggers, wanneer er sprake is van verkoop, duidelijk maakt welk niveau aan duurzame maatregelen is toegepast.

Voor een gebruiker/ huurder is voor het huren van het object duidelijk en herkenbaar vastgelegd hoe duurzaam een gebouw is, hoeveel duurzame energie er wordt opgewekt, hoeveel energie er bespaard wordt (onder andere in de vorm van verbeteringen EPC).

Wanneer de eigenaar ook de gebruiker van het gebouw is en er geen sprake is van verkoop in de nabije toekomst, is het behalen van een BREEAM certificering in onze opinie minder interessant. Dan zijn de kosten van de administratieve handelingen zonde van het geld.
Nederland is duidelijk nog niet helemaal klaar voor BREEAM, veel partijen, bouwers, leveranciers zijn er nog niet mee bekend, je ziet dat de administratieve last nu zwaar drukt op een project organisatie. Voor gestructureerde bedrijven met bijvoorbeeld ISO9001, ISO14001 lijkt het wel makkelijk te implementeren in de organisatie, aangezien de administratie bij dit soort bedrijven meer "gewoonte" is.
Vanuit deze optiek en visie zou je dan zeggen "steek het geld in duurzame materialen of installaties die een langere terugverdientijd hebben", je doet de investeringen tenslotte helemaal voor jezelf.

Distributiecentrum Heembouw bedrijfsruimten

Niet alleen een papieren bewijs

Het is een bewijs dat niet alleen op papier, maar ook de daadwerkelijke bouw, middels controle, juist en duurzaam is uitgevoerd. Naar verwachting zal hiermee de waarde van het vastgoed hoger worden ingeschaald dan een gebouw zonder certificaat.
Daarnaast is het certificaat uiteraard ook een goed onderdeel voor de marketing. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dus ook maatschappelijk verantwoord bouwen voor de toekomst. Het BREEAM certificaat geeft hier het bewijs dat je dit daadwerkelijk doet.

Interessant? Wees sociaal