Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

28 oktober 2013

Aan het Plein van de Verenigde Naties in Zoetermeer is Heembouw volop bezig met de renovatie van twee kantoorpanden. In totaal wordt hier 10.000 m2 kantoorruimte ingrijpend onder handen genomen, om uiteindelijk als één modern en aantrekkelijk kantoorpand door Dunea in gebruik te worden genomen.

De renovatie verloopt vlot, volgens planning en binnen budget. Iets wat bij een complexe renovatie als dit op zijn zachtst gezegd opmerkelijk is. Door verantwoordelijkheid te nemen voor uitvoering èn ontwerp, het project al virtueel te bouwen in BIM en te werken volgens de Lean-aanpak, maakt Heembouw dit waar.

Want als je vanaf het begin af aan een dergelijk traject anders insteekt dan gebruikelijk, is op tijd, binnen budget en volgens de afgesproken kwaliteit en zelfs meer, de standaard.

Andere aanpak

De renovatie van de kantoorpanden in Zoetermeer wordt uitgevoerd in opdracht van Syntrus Achmea real estate & finance. Namens Syntrus Achmea treedt herontwikkelaar Local op als projectmanager. Drinkwaterbedrijf Dunea is de toekomstige gebruiker van het pand.

Als aannemer hebben we dit proces ingestoken met het idee om zo vroeg mogelijk in het proces de risico's van zo'n complexe renovatie als dit voor de opdrachtgever te beperken. Dus al snel onze kennis en expertise ingebracht en wat heel belangrijk was, we hebben dit project virtueel gebouwd in BIM. 3D modelleren is 1, maar wij zijn met virtueel bouwen een stap verder gegaan. In combinatie met onze Lean-werkwijze betekent dit een belangrijke stap in faalkostenbeheersing.

Dat dit werkt, zie je in de praktijk terug: een strak georganiseerde bouwplaats, het project kent een korte doorlooptijd, we zitten binnen budget, op planning. Ook vanuit de eindgebruiker, Dunea, zijn aanvullende opdrachten verstrekt; daar straalt vertrouwen in onze aanpak uit.

Dunea Zoetermeer BIM model opengewerkt

Focus op rendement

Voor de opdrachtgever, een belegger, gaat het om de balans tussen rendement en budget voor renovatie waar zoveel mogelijk kwaliteit voor de huurder uit moet komen. In dit project zijn alle partijen heel open en transparant in. Herontwikkelaar Local heeft daarvoor "het alliantiemodel" in het leven geroepen. Syntrus Achmea, Local, Dunea en Heembouw bouwen geen potjes onvoorzien in, maar geven openheid van zaken zodat als er ergens budget over is, dit weer wordt ingezet voor kwaliteitsverbeteringen in het project en uiteindelijk meer waarde voor de eindgebruiker.

 

Uitvoerings- èn ontwerpverantwoordelijkheid

Heembouw heeft in dit traject al in een vroeg stadium de ontwerpverantwoordelijkheid op zich genomen. Iets wat we goed kunnen, met onze eigen architecten en onze eigen planontwikkeling; ook ons uitvoerend personeel hebben we al snel in het project betrokken, zodat zij ook hun kennis al vroeg konden inbrengen. En als turnkey bouwer zijn we gewend zo te werken.

Voor beleggers biedt deze aanpak de mogelijkheid al snel met huurders aan tafel te gaan om samen tot een optimale werkomgeving te komen. Zo zat Dunea direct mee aan tafel.

Dunea Zoetermeer renovatie kantoor

Je ziet dat het werkt

Theorie is mooi, maar de praktijk is beter. Daarom nodigt Heembouw geïnteresseerde relaties uit op het project om te horen maar vooral in de praktijk te zien, wat deze andere aanpak voor voordelen biedt.

De reacties zijn positief. De beleggers die hier het project komen bezoeken zijn het erover eens dat het erom gaat zoveel mogelijk waarde toe te voegen binnen de gestelde kaders, maar vinden volledige openheid en transparantie wat lastig.

Openheid en transparantie veronderstelt vertrouwen; iets waar de instabiele markt en de financiële onzekerheid voor sommige marktpartijen niet aan bijdragen. Maar hier zien ze dat het werkt. Door het project al virtueel te bouwen neem je onzekerheden eerder weg en gaat de besluitvorming vlotter. Het geeft de belegger de mogelijkheid snel helderheid te geven over het product dat er nog moet komen aan de huurder.

Dunea Zoetermeer BIM model totaalbeeld kantoor

Bestekken bieden schijnzekerheid

Een andere insteek dus. Geen bestekken schrijven en de aannemer voorschrijven wat hij moet doen. Immers, dat is een schijnzekerheid. Elke belegger weet dat werken met bestaand vastgoed risico's met zich meedraagt; bij renovatie weet je nu eenmaal nooit precies wat je tegen komt. Deze aanpak, waarbij de aannemer de ontwerpverantwoordelijkheid naar zich toe trekt, zorgt ervoor dat die risico's buiten de deur worden gehouden. En voor Heembouw biedt het de mogelijkheid onze kennis en kunde in te brengen, en al vroegtijdig aan de slag te gaan.

Interessant? Wees sociaal