Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

27 februari 2014

Bij het project Harbour Village in de Plaspoelpolder worden de toekomstige kopers nadrukkelijk betrokken. De Plaspoelpolder is een al wat ouder bedrijventerrein op de scheidslijn tussen de gemeenten Rijswijk en Den Haag. Een terrein zoals er zoveel zijn in ons land, met gedateerde panden en achterstallig onderhoud. Maar ook een terrein waar nieuwe initiatieven worden genomen om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven.

Het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) speelt daarin een belangrijke rol. Joris Gerritsen, projectleider IPP, legt uit. 'Het IPP is een samenwerking tussen de gemeenten Den Haag en Rijswijk en heeft als doel werkgelegenheid in de Haagse agglomeratie te creëren en behouden. Fysiek ruimte bieden voor bedrijvigheid is daarbinnen voor ons een belangrijke taak en succesfactor.' Nu er bijna geen nieuwe percelen in de Haagse regio beschikbaar zijn, richt het IPP zich ook op herstructurering en revitalisering van bestaande locaties. Joris: 'De Landtong in Rijswijk is voor ons de eerste locatie die op deze manier een tweede leven krijgt. Heembouw Ontwikkeling gaat dit onder de naam "Harbour Village" herontwikkelen. Het is een uniek en flexibel plan, dat hopelijk een vliegwiel zal zijn voor andere ontwikkelingen.'


Herontwikkeling bestaande locaties de uitdaging

Projectontwikkelaar Rolf Verdel van Heembouw Ontwikkeling werkt in dit project nauw samen met het IPP. 'We hebben een groot geloof in de locatie en we hebben de kracht en de kennis om dit te herontwikkelen tot een aantrekkelijke locatie. We zien dat er steeds minder nieuwe terreinen worden uitgegeven. De komende decennia zal de uitdaging vooral liggen in de herontwikkeling van bestaande terreinen zoals hier. Met de kennis en ervaring die we al hebben, en die we met Harbour Village gaan opdoen, kunnen we adequaat inspelen op dit soort vraagstellingen.'

Harbour Village is gericht op kleinschalige bedrijfsruimten, dienstverlening en horeca. De ligging aan de Vliet maakt de locatie extra aantrekkelijk. Rolf: 'Een deel van de bedrijfsruimten laten we mee ontwerpen door de ondernemers die zich daar gaan vestigen. We hebben een informatie- en ontwerpavond georganiseerd samen met het IPP en de gemeente Rijswijk en die werd druk bezocht.'Joris: 'Die co-creatie is echt onderscheidend: de markt krijgt de mogelijkheid zelf te bepalen wat en hoe ze het willen. Complimenten aan Heembouw hoe ze dit oppakken.'

Harbour Village koperskeuze

Een ander onderscheidend aspect aan Harbour Village is de waterrijke omgeving. Joris: 'Er is ruimte voor horeca en een jachthaven. Zo wordt het gebied benut voor meer dan alleen maar werken. Het water met een horeca gelegenheid waar je kan lunchen, na het werk kan borrelen of een hapje eten, in combinatie met een jachthaven zorgt ervoor dat dit gebied ook in het weekend en 's avonds levendig is.' Rolf: 'We merken ook dat er veel belangstelling is voor dit project. Niet alleen omdat je inspraak hebt in hoe het wordt, maar zeker ook omdat het door de jachthaven en de sfeer die daarmee samenhangt dit een unieke ontwikkeling is. Het wordt echt iets bijzonders.'


Ingebruikname kavel

5 maart aanstaande is er een klein feestje, het kavel op de Landtong zal dan officieel in gebruik worden genomen. Met de ingebruikname van het kavel waarop het project zal worden ontwikkeld, is de realisatie weer een stap dichterbij. De afgelopen periode is voor en achter de schermen hard gewerkt aan het gebied op en rond Harbour Village. De Steenplaetsbrug is gerestaureerd, de kademuren zijn vernieuwd en ook het bouwterrein is klaar gemaakt voor de bouw. Geïnteresseerden zijn 5 maart welkom vanaf 15.00 uur. Aansluitend is er een informatiebijeenkomst en borrel in het infocentrum Plaspoelpolder. Tijdens deze borrel willen we u informeren over de stand van zaken van de verkoop, de gemaakte ontwerpen, de start van de bouw etc. Daarnaast is er alle gelegenheid om vragen te stellen, kopers en geïnteresseerden te ontmoeten of u te laten informeren over de mogelijkheden van Harbour Village.

 

Start bouw komt eraan

Interessant? Wees sociaal