Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Slimm, meer dan een woonconcept

Dé oplossing voor binnenstedelijke verdichting!

Slimm, meer dan een woonconcept. Slimm is een kwalitatief hoogwaardige compacte maatwerk woning, geschikt voor 1-3 persoonshuishoudens. Slimm geeft antwoord op de behoefte om te verdichten waarbij het wooncomfort voor de uiteindelijke bewoners centraal staat.

Jose Slimm.JPG

'Slimm geeft José en haar kinderen meer woonplezier, door een betaalbare woning met eigen voordeur en tuin.'

Slimm staat voor slank, slim en meer.

Wat Slimm meer betekent voor de corporaties:

  • meer doelgroepen voorzien van passend woonproduct;
  • meer duurzame plekken creëren;
  • meer differentiatie in de wijk;
  • meer sociale veiligheid en samenhorigheid in de wijk;
  • meer gevoel van eigenaarschap van openbare ruimte.

Wat Slimm meer betekent voor bewoners:

  • meer woonbeleving door eigen voordeur en tuin;
  • meer cohesie door leuke plekken in de wijk;
  • meer betaalbare woningen;
  • meer duurzame woningen met lage energierekening.
Oplevering-Eigen-Hendrik-ROC-Mondriaan-Haag-04.jpg

'Ruimte in optima forma'

1.png

Slimm in de praktijk

Slimm is een van de oplossingen voor de opgaven waar gemeenten en corporaties voor staan, als het gaat om verdichting van binnenstedelijk gebied en het realiseren van meer woningen per vierkante meter. Voor Haag Wonen ontwikkelden wij bijvoorbeeld het project Haagse Hendrik. Hier is na analyse van de wijk en afweging van de actuele kosten tot sloop/nieuwbouw besloten. Na oplevering staan in die wijk 10% meer woningen, hebben alle bewoners een woning met eigen voordeur aan de straat en is de wijk ruimer opgezet en groener dan voorheen. We hebben dit gerealiseerd door voor deze wijk i.s.m. Heren5 architecten een compacte, maar complete woning te ontwerpen die ruimte biedt aan 1- tot 3-persoonshuishoudens.

Studenten Mondriaan bouwen Slimm woning op ware grootte

In de bouwhal van de School voor Bouw en Infra op de campus van ROC Mondriaan aan de Tinwerf in Den Haag, bouwden studenten op ware grootte een woning na uit het nieuwbouwproject Haagse Hendrik van Haag Wonen. Het is een gezamenlijk onderwijsproject van ROC Mondriaan – Techniek Innovatie Huis, campus Techniek & ICT, woningcorporatie Haag Wonen Heembouw. De woning die de studenten bouwden (bekijk de video), is gebaseerd op de woningen die in het project Haagse Hendrik door Heembouw worden gerealiseerd, en die samen met Heeren5 architecten zijn ontworpen. De studenten noemen hun woning  overigens liefkozend: “Eigen Hendrik”. 

 

Eigen Hendrik

 

De realisatie van een modelwoning Eigen Hendrik biedt de studenten de mogelijkheid om, onder begeleiding van ervaren leermeesters, hun vaardigheden in de praktijk te toetsen. Daarnaast biedt het Haag Wonen en Heembouw de mogelijkheid om de voor de daadwerkelijke start van de bouw de woning te ervaren en nieuwe innovaties te testen.

De ervaringen hiervan worden meegenomen in toekomstige projecten, en verwerkt in het lesmateriaal van de opleidingen van het Techniek Innovatie Huis.

 

Maatschappelijk betrokken

 

Het Techniek Innovatie Huis is doorlopend op zoek naar praktijk casussen die zij met ondersteuning van het bedrijfsleven in het lesprogramma van verschillende scholen kunnen opnemen. Haag Wonen en Heembouw ondersteunen dit, vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid, van harte. Met dit unieke project leveren zij een actieve bijdrage aan het opdoen van praktijkervaring voor leerlingen in de bouw. De studenten van deze opleidingen zijn immers de vakmensen van de toekomst. Den Haag, de bewoners van Haag Wonen, Haag Wonen en Heembouw hebben deze nieuwe vakmannen nu en in de toekomst hard nodig.

 

Oplevering Eigen Hendrik ROC Mondriaan Haag Wonen Heembouw