Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Slimm: compact, duurzaam en betaalbaar

In twee stappen naar meer woningen en meer woonbeleving

Slimm is een van de oplossingen voor de opgaven waar gemeenten en corporaties voor staan, als het gaat om verdichting van binnenstedelijk gebied en het realiseren van meer woningen per vierkante meter. Vanuit onze visie "Wij creëren plekken waar mensen willen zijn", betrekken we in onze analyse en oplossing altijd de totale buurt. En gaan we dus verder dan alleen een vastgoedoplossing bieden. 

 

Analyse met inzet van data

 

Dit start met het doorlichten van de wijk. We brengen de betreffende plek of buurt in kaart en de specifieke technische en omgevingskenmerken van het gebied. Hiervoor maken we gebruik van actuele, onafhankelijke data. Daarnaast voeren we zelf een technische kostenanalyse uit op woningniveau, waardoor inzicht ontstaat over de noodzakelijke investeringen om woningen aan te passen aan de gevraagde situatie. 

De bevindingen uit dit onderzoek, dat overigens binnen drie weken afgerond kan zijn, bespreken we met de betreffende stakeholders. We trekken gezamenlijke conclusies en bespreken de kaders waarbinnen de wijk aangepakt moet worden: budget, doelstellingen en ambities.

Met deze informatie gaan we naar de teken- en rekentafel. Daar ontwikkelen we een concrete oplossing die binnen de gestelde kaders betaalbaar en duurzaam is. Wat is de beste oplossing, levert meer woningen per m2 op en meer woonbeleving voor de bewoners. Kortom, een plek met toekomstwaarde. Alle opties staan bij de analyse op voorhand open: een renovatieplan, een nieuwbouwplan met het Slimm woonconcept of een combinatie van beide.

Wilt u dat wij ook voor uw opgave een analyse uitvoeren? Neem dat contact met ons op:
g.voermans@heembouw.nl

Slimm woonconcept
Nieuwbouw 153 woningen Den Haag Slimme Hendrik

Slimm in de praktijk

Voor Haag Wonen ontwikkelden wij bijvoorbeeld het project Haagse Hendrik. Hier is na analyse van de wijk en afweging van de actuele kosten tot sloop/nieuwbouw besloten. Na oplevering staan in die wijk 10% meer woningen, hebben alle bewoners een woning met eigen voordeur aan de straat en is de wijk ruimer opgezet en groener dan voorheen. We hebben dit gerealiseerd door voor deze wijk i.s.m. Heren5 architecten een compacte, maar complete woning te ontwerpen die ruimte biedt aan 2- tot 3-persoonshuishoudens.

Studenten Mondriaan bouwen Slimm woning op ware grootte

In de bouwhal van de School voor Bouw en Infra op de campus van ROC Mondriaan aan de Tinwerf in Den Haag, bouwen studenten op ware grootte een woning na uit het nieuwbouwproject Haagse Hendrik van Haag Wonen. Het is een gezamenlijk onderwijsproject van ROC Mondriaan – Techniek Innovatie Huis, campus Techniek & ICT, woningcorporatie Haag Wonen Heembouw. De woning die de studenten bouwen (bekijk de video), is gebaseerd op de woningen die in het project Haagse Hendrik door Heembouw worden gerealiseerd, en die samen met Heeren5 architecten zijn ontworpen. De studenten noemen hun woning  overigens liefkozend: “Eigen Hendrik”. 

 

Eigen Hendrik

 

De realisatie van een modelwoning Eigen Hendrik biedt de studenten de mogelijkheid om, onder begeleiding van ervaren leermeesters, hun vaardigheden in de praktijk te toetsen. Daarnaast biedt het Haag Wonen en Heembouw de mogelijkheid om de voor de daadwerkelijke start van de bouw de woning te ervaren en nieuwe innovaties te testen.

De ervaringen hiervan worden  meegenomen in toekomstige projecten, en verwerkt in het lesmateriaal van de opleidingen van het Techniek Innovatie Huis.

 

Maatschappelijk betrokken

 

Het Techniek Innovatie Huis is doorlopend op zoek naar praktijk casussen die zij met ondersteuning van het bedrijfsleven in het lesprogramma van verschillende scholen kunnen opnemen. Haag Wonen en Heembouw ondersteunen dit, vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid, van harte. Met dit unieke project leveren zij een actieve bijdrage aan het opdoen van praktijkervaring voor leerlingen in de bouw. De studenten van deze opleidingen zijn immers de vakmensen van de toekomst. Den Haag, de bewoners van Haag Wonen, Haag Wonen en Heembouw hebben deze nieuwe vakmannen nu en in de toekomst hard nodig.

Slimm woning op ware grootte