Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Location Intelligence

Location Intelligence

Location Intelligence stelt een klant in staat om een objectieve afweging te maken over locaties op basis van voor hem relevante criteria. In de Heembouw Gronddatabank staan de data van de beschikbare gronden en (her)ontwikkellocaties in Nederland.

Deze data wordt verder verrijkt met data over aspecten als: arbeidspotentieel en werkgelegenheid, terreinen en percelen en infrastructuur en bereikbaarheid. Hiermee kan de klant op basis van objectieve gegevens kiezen voor de optimale vestigingslocatie.

Wat is dé optimale locatie?

Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn. Middels data en analyses laten we zien, wáár die plek kan zijn. De klant beslist wat de juiste plek is, en wij bieden de kennis om dat besluit te nemen. Heembouw heeft een data- en salesanalist in dienst, die bezig is data om te zetten in kennis en inzicht. Op basis van de informatiebehoefte van de klant, gaat hij met data aan de slag: sorteren, filteren, kennis toevoegen en uiteindelijk de klant inzicht geven wat het antwoord op zijn vraagstelling is zodat hij een goede beslissing kan nemen.

Maptable Location Intelligence

Maptable

Dit wordt zichtbaar gemaakt met de zogenaamde maptable: een soort enorme i-pad van 120 kilo, met een computer en een 49 inch touchscreen. Hiermee houden we interactieve sessies met onze klanten. 

 

In onze gronddatabank staan gegevens van beschikbare bouwlocaties. Dit zijn niet alleen gegevens van nieuwe bedrijventerreinen, maar juist ook gegevens van locaties die herontwikkeld kunnen worden. Een unieke mix van Greenfields en Brownfields. Vanuit de Gronddatabank kunnen bedrijventerreinen en percelen gekozen worden die objectief beoordeeld worden met geografische data in een GIS systeem. 

 

Door rekening te houden met de bedrijfsvoering van de  klant en zijn locatiewensen (criteria) bieden wij een unieke combinatie van business intelligence + GIS = location intelligence. 

Dit helpt de klant de beste locatie voor zijn bedrijfshuisvesting te vinden. De uitkomsten van de analyses worden middels de maptable begrijpelijk gevisualiseerd en gedeeld in interactieve sessies, waardoor de klant een afgewogen keuze kan maken tussen verschillende kwalitatieve aspecten van locaties.

 

Location Intelligence werkt zowel toetsend als exploratief. Het geeft bijvoorbeeld antwoord op vragen als: "Wat is de kwaliteit van de volgende vier locaties?". Anderzijds kan Location Intelligence antwoord bieden op een hele brede zoekvraag, zoals: "Waar moet ik een nieuwe vestiging openen of mijn bedrijf huisvesten?"

 

Location Intelligence maptable