Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Locatiekeuze

Locatiekeuze

Het succes van uw onderneming wordt mede bepaald door een goede huisvestingslocatie.

Bent u op zoek naar een optimale  locatie voor uw toekomstige huisvesting? 

De Heembouw gronddatabank geeft een totaaloverzicht van alle beschikbare nieuwbouw- en herontwikkellocaties in Nederland, gemeentelijke- en met name particuliere grondlocaties, die nog niet bekend zijn in de markt.

locatiekeuze feestelijke 1e paal sortiva met confetti.jpg

Gegevens van alle beschikbare bouwkavels voor bedrijfsruimten en kantoren

Een goed gebouw op de juiste plek. Ondernemingen weten hoe belangrijk de vestigingslocatie is voor hun succes. Een passend kavel op de juiste plek is niet eenvoudig te vinden. Sinds 1996 biedt de  Heembouw gronddatabank hulp bij de zoektocht naar de juiste locatie voor bedrijfsruimte of kantoor. Deze database bevat meer dan 125 miljoen m2 beschikbare bouwgrond. Dat zijn gemeentelijke gronden, maar ook unieke bouwlocaties van particuliere aanbieders. De gronddatabank bevat zowel nieuwe bouwkavels als ook bestaande locaties voor herstructurering en herontwikkeling. De gronddatabank geeft een totaalbeeld van alle bouwgronden voor zowel bedrijfsruimten als kantoren.

 

Inventarisatie geschikte bouwgronden

Op basis van de zoekcriteria die de klant  aangeeft maakt Heembouw met behulp van de data uit haar gronddatabank een inventarisatie van geschikte locaties. Dit kunnen herontwikkellocaties zijn of bouwrijpe kavels. Naast de bekende gemeentelijke bouwgronden omvat de gronddatabank van Heembouw met name particuliere gronden, en gronden die beschikbaar komen na herpositionering van bedrijven. Niet bij iedereen in de markt bekend, en vaak tegen gunstigere condities te verwerven.

 

 

Grondprijzen

Naast een overzicht van de geselecteerde beschikbare en geschikte bouwlocaties die voldoen aan de eisen en wensen van de klant, worden al deze locaties voorzien van informatie over de grondprijzen, het bestemmingsplan, de technische randvoorwaarden zoals maximaal toegestane bouwhoogte en maximaal bebouwingspercentage. Ook   de vestigingsvoorwaarden worden vermeld zoals de toegestane milieucategorie,  toegestane bedrijfsactiviteiten, etc.

  

Kavelstudie

Naast een overzicht van geschikte locaties kan Heembouw samen met haar architectenbureau Habeon Architecten een voorlopig schetsontwerp aanbieden en een kavelstudie met volume-impressie en massastudie. Zo krijgt onze klant snel een goede indruk van hetgeen er mogelijk is op zijn eventuele nieuwe vestigingslocatie. En in het vervolgtraject is Heembouw natuurlijk ook graag van de partij met een definitief ontwerp, en de uiteindelijke realisatie van de bouwplannen. Waarbij Heembouw ook graag meedenkt over de financiering van het geheel: huur- en leaseconstructies behoren tot de mogelijkheden.