Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Kantoorspecials - Nieuwbouw kantoor op maat voor u!

Een kantoor dat naadloos aansluit op uw bedrijfsproces

Bent u zoek naar een kantoor met specifieke wensen ten aanzien van laboratoriumruimten, onderzoeksruimten of een cleanroom?

Wij ontwikkelen “kantoorspecials”, kantoren die op maat gesneden zijn voor uw bedrijfsproces.

kantoorspecials Hukseflux delft kantoor op maat

Hoe doen we dat?

Allereerst bepalen we met u wat de beste locatie is voor uw kantoor. Ziet u voordelen in een thematisch businesspark (veel interactie met soortgelijke bedrijven en opleidingsinstituten) of is de geografische positie doorslaggevend?

Vervolgens stellen we op basis van de unieke wensen van de klant een Programma van Eisen op. Hierin komen specifieke eisen voor bijv. lab’s of cleanrooms naar voren. 

Om het PvE op te stellen willen we eerst volledig begrijpen welke werkzaamheden in uw kantoor worden uitgevoerd en hoe deze plaats vinden. Daarbij is met name ook ruimte voor flexibiliteit en toekomstige groei. Op basis van het PvE maken wij stapsgewijs een ontwerp dat past bij uw strategie, uitstraling en ambitie. Dit hele proces gebeurt in nauwe samenwerking met de klant, zodat we in “co-creatie” uw ideale kantoor creëren.