Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Industriële bouw en renovatie

Lean Bouwen Pull-planning mijlpaal

Industriële bouw en renovatie

Binnen ons specialisme bedrijfsruimten neemt de industriële bouw en renovatie (IBR) een speciale plaats in. De Lean-werkwijze van deze specialistische S&O afdeling is voor onze klanten in de productie en industrie een belangrijke toegevoegde waarde, met name omdat we door deze aanpak onder andere in staat zijn de doorlooptijden op onze projecten te verkorten met een betrouwbare planning. We zijn gewend aan het werken met zeer korte doorlooptijden, buiten kantooruren en met een korte voorbereidingstijd: vandaag opdracht, morgen beginnen is eerder standaard dan uitzondering. Voor productiebedrijven is het van essentieel belang dat tijdens de bouw- en verbouwwerkzaamheden het productieproces zonder of met minimale verstoringen doorgaat. Met de verschillende Lean-instrumenten die verankerd zijn in ons bedrijfsproces kunnen we dit soort complexe projecten gestructureerd uit voeren.