Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Bewonerscommunicatie

Bewonersbegeleider 'linking-pin' bewoners, uitvoering en corporatie

De bewoners zijn uiteindelijk onze klanten. We werken bij projecten alleen samen met vaste partners die ervaring hebben in deze projecten en de communicatie met bewoners ook goed aan kunnen.  

Onze medewerkers worden hierin opgeleid, o.a. door communicatie trainingen en het volgen van de opleiding “bewoners gericht renoveren”. Ons personeel draagt bedrijfskleding zodat zij voor de bewoners duidelijk herkenbaar zijn. Wij werken met vaste teams die gewend zijn aan het werken in een bewoonde omgeving. Deze groep mensen wordt voorafgaand aan het werk geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden. Tijdens de uitvoering wordt elke werkdag, conform onze Lean aanpak, gestart met een gezamenlijk overleg waarbij de werkzaamheden van de dag worden doorgenomen. Om overlast te beperken wordt gebruik gemaakt van vervangende voorzieningen, zoals een noodkeuken, noodtoilet, vluchtwoning of douche unit. Verder wordt er stofarm gewerkt en worden verhuisdozen en afdekmateriaal beschikbaar gesteld. Waarbij we zeker bij de oudere bewoners een handje meehelpen.

 

Bewonersbegeleiding

 

Heembouw heeft twee ervaren bewonersbegeleiders in dienst. Zij nemen de ondersteunende taken naar de bewoners over; dat verstaan wij onder "ontzorgen". 

Dit doen wij graag in nauw overleg met de woonconsulent en de wijkbeheerder van de opdrachtgever, zij kennen de bewoners immers het beste. De opdrachtgever voert de regie, wij hebben onze ervaring en gezamenlijk behalen we het beste resultaat.

 

Verder hebben we specifieke hulpmiddelen ontwikkeld om de communicatie met de bewoners nog beter te laten verlopen. Zo wordt elke woning voorzien van een bewonerswensenlijst; daarop staat omschreven wat er wanneer in de woning gebeurt. Alle afspraken die gemaakt zijn met de bewoner en de corporatie staan erop, met foto’s van de gekozen tegels, kleur etc. Voor de partijen die in een woning aan het werk gaan is direct duidelijk wat er is afgesproken.

 

Bewonersinformatiecentrum

 

In het Bewoners InformatieCentrum vinden de bewoners de bewonersbegeleider, waar ze voor alle vragen terecht kunt. Verder kunnen we hier een ‘showroom’ inrichten, waar de bewoners kunnen zien wat er verandert in en aan de woningen. En is er iets aan de hand? De uitvoerder die alle werk coördineert is hier ook. Maar ook voor een bak koffie of om rustig een krantje te lezen, is het bewonersinformatiecentrum dé plek waar bewoners willen zijn.