Nederland kampt met een groot tekort aan compacte, betaalbare en toekomstbestendige huurwoningen. Er is onvoldoende aanbod voor het groeiend aantal kleine en eenpersoonshuishoudens en daarnaast is er weinig doorstroming van ‘scheefhuurders’ naar een duurdere sociale huurwoning of vrije sector.

Heembouw biedt als oplossing voor dit maatschappelijke probleem het Heembouw Betaalbaar-Huren- Plan: een totaalconcept voor het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van betaalbare huurwoningen. Deze woningen worden ontwikkeld vanuit de lokale marktvraag, in samenwerking met een belegger of corporatie. Desgewenst een mix van koop, sociaal en vrije sector huur, afhankelijk van de marktbehoefte en woonwensen die er zijn. Ons verhuisbehoefteonderzoek geeft op huishoudenniveau inzicht welke woningen ontwikkeld moeten worden, om naadloos aan te kunnen sluiten bij de behoefte en draagkracht in de lokale markt. Met daarnaast een gegarandeerde afname en start bouw, zorgt het Heembouw Betaalbaar-Huren- Plan voor plekken waar huurders willen zijn.

Heembouw Betaalbaar Huren Plan

Huidige situatie:

  • Scheefwoners blijven zitten
  • Doorstroming naar koop en vrije sector huur is lastig
  • Starters hebben weinig kans op sociale huurwoning
  • Focus corporaties op kerntaak, i.c. sociale huur
  • Door focus corporaties worden gebiedsontwikkelingen steeds lastiger

Onze oplossing:

  • Heembouw initieert binnenstedelijke herontwikkelingen
  • Zowel koop, sociale èn vrije sector huur
  • Vooral in (na-oorlogse) achterstandswijken

 

Hoe verleiden we de woonconsument:

  • Marktanalyse op basis van verhuisbehoefteonderzoek mijnwoontoekomst.nl
  • Ontwikkeling woningen op basis van lokale wensen en behoeften (niet vanuit portefeuille management)

 

Meer weten over onze aanpak?

Wij maken graag een afspraak om ons concept voor betaalbaar huren verder toe te lichten.