Wij creëren plekken waar mensen willen zijn

Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn. Dat is onze drijfveer. Samen met onze collega’s en leveranciers zetten wij al onze kennis en ervaring in om voor onze klanten een woon- of werkomgeving te creëren en realiseren, waar ze zich thuis voelen.

Om dit voor elkaar te krijgen, is een aantal eigenschappen onontbeerlijk. 5 karaktertrekken, die bij elke Heembouwer terug komen en die ervoor zorgen dat we plekken creëren waar mensen willen zijn.  Deze 5 van Heembouw zijn:

  • nieuwsgierig
  • origineel
  • ambitieus
  • verbindend
  • concreet
Heembouw+Groep.jpg

Klanttevredenheid
en NPS

In 2004 is Heembouw gestart met de introductie van Lean Bouwen volgens Heembouw. Continu werken wij aan verdere verbetering van onszelf en onze organisatie, waarbij het  uiteindelijk gaat om één ding: het creëren van klantwaarde. Om te meten of en in welke mate we daarin slagen, voert Heembouw klantonderzoeken uit. Sinds 2014 werkt Heembouw hierin samen met tevreden.nl. Dit bureau voor tevredenheidonderzoeken combineert continu onderzoek met een transparante terugkoppeling van de resultaten via digitale platforms. 

Heembouw is in Nederland het eerste bouwbedrijf dat op deze manier de meningen en reviews van haar klanten op deze open en transparante wijze deelt. Hierbij sturen wij op de net promoter score (NPS): het getal tussen de -100 en + 100 dat aangeeft in welke mate klanten het bedrijf aan zouden bevelen aan hun omgeving. Na ruim 45 klantonderzoeken, ligt onze NPS op +33. Ter vergelijking: in een recent onderzoek naar customercentricity  in de b2b, uitgevoerd door TNS Nipo (maart 2015) , kwam een gemiddelde NPS van -33 naar voren. 

Klantgroepen centraal

In onze bedrijfsvoering staat de eindgebruiker centraal. Onze organisatie is ingericht op klantgroepen zodat we onze klanten  beter kunnen begrijpen en beter van dienst kunnen zijn. Door volledig te focussen op specifieke klantgroepen kunnen we klantwaarde creëren. Met als resultaat meer toegevoegde waarde, een goed lopend proces, weinig verspilling en een beter product. Heembouw richt zich op de klantgroepen eindgebruikers bedrijfsruimten, kantoren en woningen. De collega's die werken op onze locaties in Roelofarendsveen, Breda en Amersfoort richten zich specifiek op de klantgroep bedrijfsruimten.

In Roelofarendsveen is ook Heembouw Wonen gevestigd, dat zich 100% op wonen richt. Heembouw Rotterdam richt zich vooral op kantoren. Voor alle nieuwbouw en renovatie huisvestingsvraagstukken kunnen onze klanten bij ons terecht.

 

Onze klantgroepen, als directe schakel naar onze klanten, zijn het kloppend hart van Heembouw. Onze andere organisatie onderdelen zijn hieraan ondersteunend. Hoe onze klant centraal staat is terug te zien in onderstaand organogram.

Organogram Heembouw.jpg

Aandacht voor onze omgeving

Duurzaam bouwen

Heembouw is, naast ISO 9001:2008 en VCA** 2008/5.1., ook ISO 14001 gecertificeerd.  ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

 

CO2 reductie

In 2012 hebben we voor de Heembouw Groep de volgende doelstelling geformuleerd: “In 2022 produceren we 25% minder CO2-uitstoot per miljoen omzet (na inflatiecorrectie) dan in 2012”.

Na 4 jaar is deze daling gal bijna gerealiseerd, vooral door aanpassingen in ons wagenpark, maar ook door de inzet van OptiVolt, als hulpmiddel voor het verlagen van elektriciteitsverbruik. Verder heeft de Green Driver Challenge, de interne rijstijlcompetitie die in 2014 is geweest, gezorgd voor een blijvend bewustzijn hoe het brandstofverbruik verminderd kan worden.

 

 

CO2 uitstoot

CO2 uitstoot p/mln. omzet

2012

1.208,85 ton

10,53 ton

2013

1.108,99 ton

  9,96 ton

2014

1.048,36 ton

  9,51 ton

2015

   981,30 ton

  8,03 ton

Dutch Green Building Council

Heembouw is participant van de Dutch Green Building Council. Met een aantal van onze klanten hebben wij gewerkt aan Breeam-certificering voor hun nieuwbouw projecten, wat ondermeer geresulteerd heeft in een Breeam-outstanding kwalificatie voor twee DC’s op Vossenberg West II in Tilburg. Een aantal van onze Heembouw-collega’s heeft daarvoor de opleiding tot Breeam-expert gevolgd.

 

Afvalscheiding op de bouw

Bouw- en sloopafval bestaat vooral uit puin, steen, hout, metalen, kunststoffen, papier en karton. Ruim 90% van het bouw- en sloopafval kan worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Het is daarom essentieel om bouw- en sloopafval goed te scheiden. Al sinds 2010 is Heembouw daarom bezig deze afvalstromen bij de bron op het bouwterrein te scheiden. In 2013 lag het percentage bouwafval, dat gescheiden de bouwplaats verlaat op 34%. In 2014 is dit gestegen tot ruim 46%. Nu is het zaak om dit percentage tenminste te consolideren. Ons doel van 40% gescheiden bouwafval, dat we in 2010 hebben gesteld, is inmiddels naar boven bijgesteld, naar 50%.

Marketing en social media

De manier waarop Heembouw social media inzet in de marketing- en communicatiestrategie, wordt binnen de B2B vaak als voorbeeld genoemd. In 2013 won Heembouw de eerste Industrial Social Media Award. 

Daarna zijn wij verder gegaan met het integreren van het gebruik van social media in onze dagelijkse marketingactiviteiten. Daarbij willen wij informatie en kennis delen die relevant is, onderscheidend en interessant voor onze klanten.

Historie

1939: Oprichting familiebedrijf Van Berkel

In 1939 werd het familiebedrijf Van Berkel (later: en zonen) opgericht in Roelofarendsveen; kernactiviteit: het realiseren van kleine bouwwerken. In de periode na 1939 ontwikkelde Van Berkel en zonen zich tot dorpsaannemer met de focus op woningbouw.

 

1973: Wijziging naam in Heembouw

In 1973 nam Ruud van Berkel, zoon van de oprichter, het bedrijf over en wijzigde de naam in Heembouw ('heem' = huis of erf). Vanaf deze periode heeft Heembouw zich verder ontwikkeld tot de veelzijdige bouwonderneming die het nu is. Het Groene Hart, wat de bakermat vormt voor onze organisatie, is wat bouwvolume betreft beperkt. Dat heeft onze klantgerichte cultuur verder ontwikkeld.

 

Vanaf 1994: Uitbreiding werkgebied

Vanaf 1994 heeft Heembouw haar werkgebied regionaal uitgebreid, met de oprichting van Heembouw Bergschenhoek, het huidige Heembouw Rotterdam. Verder werd dat jaar de Heembouw Groep uitgebreid met Heembouw Ontwikkeling.

 

1996: Belangrijke stap naar integrale aanpak

In 1996 zette Heembouw een belangrijke stap naar het totaalaanbiederschap door de oprichting van het eigen architectenbureau Habeon Architecten. Hiermee konden onze klanten vanuit de turnkey gedachte nog beter worden bediend.

 

 

In 2000 werd Heembouw Noordwijkerhout opgericht, in 2001 Heembouw Soest, tegenwoordig Heembouw Amersfoort.

 

2004: Introductie Lean-filosofie

2004 was het jaar van de introductie van de Lean-filosofie, waarop Heembouw haar eigen aanpak van het bouwproces heeft gebaseerd: Lean Bouwen volgens Heembouw, waarbij het creëren van klantwaarde en eliminatie van verspilling centraal staan. In 2006 breidde Heembouw haar werkgebied verder uit richting het zuidwesten van Nederland met de oprichting van Heembouw Breda. 

 

2014: Nieuwe structuur organisatie

Onze klant, zijn huisvestingsvraag en onze omgeving staan centraal in onze bedrijfsvoering. Door onze focus op klantgroepen krijgen we steeds meer inzicht in hetgeen de klant beweegt, en kunnen wij de beste oplossing bieden voor zijn wensen en daarin excelleren. Dit heeft geresulteerd in aanpassingen van onze organisatie en vanaf 2014 zijn we georganiseerd naar klantgroepen. De vestiging Noordwijkerhout is verhuisd naar Roelofarendsveen, waar samen met de collega’s die zich bezighouden met woningen voor de private sector de werkmaatschappij: Heembouw Wonen BV wordt gevormd.