Visie en missie

Onze visie: Wij creëren en realiseren integrale huisvestingsoplossing.

 • Creëren
  Wij initiëren, bedenken en ontwerpen de best passende oplossing voor de klant. Dit doen wij vanuit onze kennis en innovatieve kracht.
 • Realiseren
  Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de oplossing voor de klantvraag.
 • Huisvestingsoplossing
  Vanuit ons vermogen de klantvraag te begrijpen, bieden wij de best passende oplossing voor de huisvestingsvraag van de klant; dit betreft zowel vragen op het gebied van nieuwbouw als renovatie.
 • Integrale
  De oplossing die wij bieden is allesomvattend en heeft betrekking op de totale levenscyclus van het gebouw. De integrale oplossing omvat diensten als locatie keuze,concept- en projectontwikkeling, planontwikkeling, architectuur, bouw en onderhoud; verder kennis van installaties, beheer en financiering. De interactie en het samenspel tussen de verschillende aspecten zorgen ervoor dat alle onderdelen samen goed op elkaar aansluiten. Ieder aspect voegt waarde toe en maakt de totale oplossing beter en meer compleet. Het te realiseren gebouw wordt getoetst op duurzaamheid, behoud van waarde en haar relatie met de omgeving.
 • Dé integrale huisvestingsoplossing
  Dé geeft onze ambitie weer om de best passende en meest optimale oplossing te leveren voor de vraag van de klant. Het is onze overtuiging dat juist het bieden van de best passende oplossing bepalend is voor het succes van de onderneming.

 

Onze missie:

Wij handelen vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

Wij ontwikkelen voortdurend kennis en stemmen onze organisatiestructuur af op onze klantgroepen. Hierdoor kunnen wij blijvend specialismen en diensten ontwikkelen om de best passende oplossing te bieden.

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken tot het allerbeste resultaat leidt. Verbindend leiderschap en een mens- en resultaatgerichte werkwijze zijn hiervoor bepalend. Wij zijn hierdoor een aantrekkelijke partij voor onze omgeving.

Wij streven naar een optimaal bouwproces waarbij met name kennis van ontwerpen, bouwkosten, installaties, uitvoeringsmethoden en duurzaamheid voortdurend doorontwikkeld wordt.

  • Omgeving
   Als onderneming staan wij midden in de samenleving en moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen en de effecten ervan op onze omgeving. Het gaat om activiteiten die verder gaan dan waartoe wij verplicht zijn; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.
   Het is ons streven dat onze activiteiten zo min mogelijk belasting voor de omgeving opleveren.
  • Klant
   De klant is ons uitgangspunt. Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van kennis en ervaring om de klantvraag zo goed mogelijk te begrijpen en te kunnen invullen. Onze specialismen leveren hieraan een belangrijke bijdrage.
  • Organisatie
   Samenwerking met onze leveranciers, klanten en onze eigen collega’s leidt tot de meest optimale oplossing voor de klant. Wij verwachten van onze medewerkers dat ieder de wil en bereidheid heeft samen te werken, zowel intern als met externe partijen. Ons management heeft hierbij een stimulerende en motiverende rol. Dit maakt ons tot een aantrekkelijke partner voor al onze stakeholders.
  • Proces
   Ons doel is een vloeiend en gestroomlijnd bouwproces dat optimale klantwaarde levert tegen minimale kosten vanaf klantvraag tot en met oplevering en nazorg. Dit betekent dat we continu bezig zijn met verbeteren. De focus ligt hierbij op de onderscheidende aspecten als kennis van ontwerpen, bouwkosten, installaties, uitvoeringsmethoden en duurzaamheid.