Organogram

De markt en onze relaties zijn ons bestaansrecht. Onze organisatie is dusdanig ingericht dat onze klanten zo optimaal kunnen worden bediend. De collega's die zich richten op de invulling van de wensen van de verschillende klantgroepen, het hart van de organisatie. Zij staan voor de 'core business' van Heembouw. De andere organisatieonderdelen ondersteunen hen in hun werkzaamheden voor de markt. In onze organisatiestructuur is onze klantgerichte filosofie terug te vinden.

Organogram-2014