Lean Bouwen en Ketensamenwerking

Het creëren van toegevoegde waarde voor de klant is onze drijfveer. Hierbij laten we ons inspireren door de Lean filosofie. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van onze eigen zienswijze op het bouwproces: Lean Bouwen volgens Heembouw. De belangrijkste pijlers onder Lean Bouwen volgens Heembouw zijn optimale samenwerking en het in gezamenlijk overleg creëren van klantwaarde.

Ketensamenwerking /Supply chain mangement

Samenwerken is dé voorwaarde voor succes. Bij presteren gaat het niet om de prestaties van het individu, maar om het vermogen als team en als collectief te presteren. Als ketenregisseur is het ons doel kennis te mobiliseren, de juiste partijen bij elkaar te brengen en tot een geheel te smeden. Ketensamenwerking, ook ketenintegratie of supply chain management genoemd,  betekent het benutten van elkaars kennis om samen tot optimalisatie van het product voor de klant te komen.

Hoe ketensamenwerking in de praktijk werkt, is te lezen op ons blog.

 

Behaalde resultaten

Al sinds 2004 worden al onze nieuwbouw- en renovatieprojecten volgens de Lean filosofie gebouwd. Bewezen resultaten zijn:

  • 98% tijdig opgeleverd
  • 10-40% kortere bouwtijd
  • 40% minder opleverpunten
  • 45% minder klachten
  • 7,8 gemiddeld voor klanttevredenheid
  • 7,7 voor medewerkertevredenheid
  • 13% minder ongevallen

Engineering: Integraal ontwerpen & BIM 

Hoe eerder in het proces wordt samengewerkt, des te groter de invloed op belangrijke aspecten als kosten, kwaliteit, doorlooptijd, veiligheid en duurzaamheid. Niet alleen omdat er dan nog tijd en ruimte is om met elkaar mee te denken voor de beste oplossingen (klantwaarde creëren). Maar ook omdat samenwerken ervoor zorgt dat knelpunten eerder worden gesignaleerd. Dit komt dus niet alleen de kwaliteit en duurzaamheid ten goede, maar zorgt ook voor een soepeler en sneller bouwproces tegen lagere kosten.

Gezamenlijk ontwerpen is hierin de eerste stap. Zowel de opdrachtgever, het Heembouw team met Habeon Architecten of een externe architect, als de belangrijkste leveranciers worden hierbij betrokken. Gedurende de ontwerpsessies worden de dromen, wensen en eisen van de opdrachtgever inzichtelijk en wordt duidelijk wat de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden zijn van de voorgenomen investering. De gezamenlijk ontwerpsessies leiden tot een definitief ontwerp en een technisch realiseerbaar project dat voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

BIM

Heembouw voert al haar design en build projecten uit in BIM. BIM staat voor Bouw Informatie Model. In dit informatiemodel is een gebouw driedimensionaal opgebouwd. Alle ‘rode draad’ partijen werken binnen hetzelfde digitale ontwerp en voorzien het model van hun eigen informatie. Het model is dus altijd up-to-date voor alle partijen en slaat alle relevante informatie tijdens het gehele bouwproces op. Het werken met BIM zorgt voor een vermindering van faalkosten, een reductie in calculatietijd en een nog betere samenwerking en uiteindelijk een beter resultaat voor de klant.

Voorbereiding: Pull-plannen & HeemBouwportaal

Voorbereiding is 90% van het succes. Om het bouwproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, komen voor de start van een project alle betrokken partijen bij elkaar voor de pull-planning. Tijdens deze sessie wordt het totale uitvoeringsproces ingepland. Door schouder aan schouder de werkzaamheden te plannen, ontstaat er meer onderling begrip, een gemeenschappelijk doel en commitment. Eventuele knelpunten worden direct zichtbaar en worden direct in onderling overleg opgelost.

HeemBouwportaal

Een belangrijk hulpmiddel bij het optimaliseren van de samenwerking en afstemming is HeemBouwportaal: een digitaal platform waarmee in- en externe gebruikers samenwerken in een project. Via HeemBouwportaal worden projectgegevens veilig uitgewisseld, documentstromen beheerst en kennis gedeeld.

Uitvoering: Wekelijkse werkbesprekingen & 5S

Tijdens de uitvoering wordt de pull-planning die gemaakt is bewaakt en verfijnd. Op de bouw wordt in de wekelijkse werkbespreking de planning voor de komende weken met de leveranciers doorgesproken. Zo wordt de planning nauwlettend gevolgd en kan als dat nodig is, tijdig worden ingespeeld op (on) voorziene zaken die ten koste gaan van de afgesproken kwaliteit, pull-planning en logistiek. Bij zowel de besprekingen met de leveranciers als die met de eigen bouwplaatsmedewerkers is veiligheid een belangrijk onderdeel.

Onze bouwplaatsen kennen een vooraf uitgedachte bouwplaatsinrichting met een duidelijke routing voor de aan- en afvoer van materieel en materialen. Daarbij wordt het just-in-time principe gehanteerd: het juiste onderdeel in het juiste aantal op de juiste plaats. Een goed georganiseerde werkplek zorgt ervoor dat iedereen efficiënt, nauwkeurig en veilig kan werken. Want een logisch ingerichte en opgeruimde bouwplaats zorgt voor overzicht en daarmee veiligheid.

 

 

 

end faq

_

Stefan van der ZwetContact

Wilt u telefonisch informatie inwinnen of een afspraak maken?
Neem dan contact op met
Stefan van der Zwet
s.van.der.zwet@heembouw.nl

(071) 332 00 50

John OverdevestContact

Wilt u telefonisch informatie inwinnen of een afspraak maken?
Neem dan contact op met
John Overdevest
j.overdevest@heembouw.nl

(071) 332 00 50