MVO

'Wij handelen vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mens en milieu', is onderdeel van onze missie. Als onderneming staan wij midden in de samenleving; we nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ons handelen en de effecten ervan op onze omgeving. Het gaat om activiteiten die verder gaan dan waartoe wij verplicht zijn; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Wij streven ernaar dat onze activiteiten zo min mogelijk belasting opleveren voor de omgeving.

People

Het menselijk kapitaal is de spil van onze onderneming. Wij besteden veel aandacht aan onze bedrijfscultuur en het kennisniveau van onze medewerkers. Het Heembouw Studiehuis geeft medewerkers de mogelijkheid zich te oriënteren op de scholingsmogelijkheden. Trainingen en cursussen worden zoveel mogelijk in eigen huis georganiseerd en een derde van de trainingen wordt door eigen medewerkers gegeven. Met de functieladders is inzichtelijk welke kennis en vaardigheden gevraagd worden om zich te kunnen ontwikkelen binnen de functie of door te groeien naar een andere functie.

Heembouw is een erkend leerbedrijf. Wij hebben leermeesters in dienst die leerlingen in de dagelijkse praktijk één-op-één begeleiden. Verder biedt Heembouw stagiaires de mogelijkheid hun stageperiode bij Heembouw te vervullen. Om deze manier kan Heembouw bijdragen aan hun ontwikkeling en kennisoverdracht stimuleren.

Kernwaarden Heembouw

Het kloppend hart van ons bedrijf is onze cultuur. Heembouw heeft een sterke bedrijfscultuur. Onze kernwaarden en principes zijn dat wat ons verbindt en geven antwoord op de vraag: "Wat vinden wij belangrijk?" Het doel heiligt namelijk niet alle middelen. Het zijn onze basisovertuigingen die door iedereen gedeeld worden. Wij zijn klantgericht, betrouwbaar, innovatief, mensgericht, ambitieus en ondernemend.

  • Wij zijn klantgericht
  • Wij zijn betrouwbaar
  • Wij zijn innovatief
  • Wij zijn mensgericht
  • Wij zijn ambitieus
  • Wij zijn ondernemend

Dit zijn de kernwaarden waarmee de verschillende onderdelen binnen Heembouw haar doelstellingen waarmaken. Ze vormen de pijlers onder de sterke bedrijfscultuur die Heembouw kenmerkt.

Planet

Het is onze ambitie om onze activiteiten uit te voeren zonder het milieu te belasten. Dat betekent dat we stap voor stap werken aan het verlagen van onze CO2 uitstoot. Onze doelstelling: In 2022 produceren we 25% minder CO2-uitstoot per miljoen euro omzet dan in 2012. Daarnaast zullen ook de in te kopen materialen en ingeschakelde leveranciers aan duurzaamheidseisen moeten voldoen. Onze focus ligt in eerste instantie op het realiseren van energiezuinige gebouwen danwel het realiseren van verbouwingen waarbij het gebouw energie zuiniger wordt. Daarnaast zullen we zoveel mogelijk duurzame materialen toepassen. Kennis vergaren is hierbij essentieel, zodat wij onze klanten goed kunnen adviseren over duurzaamheidsmogelijkheden bij het invullen van hun huisvestingsvraag.

Heembouw is ISO 14001 gecertificeerd en FSC CoC certificaathouder. Als convenantpartner van FSC Nederland geeft Heembouw aan zich samen met FSC Nederland in te willen zetten voor stimulering van verantwoord bosbeheer wereldwijd.

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de ontwerpvisie van ons architectenbureau. Verder werken wij aan gescheiden afvalstromen op de bouwplaats en zijn alle klantgroepen ISO 14001 gecertificeerd.

Duurzaamheidsdoelstellingen 2014

1.

 

In vervolg op de positieve resultaten van de Green Driver Challenge wordt in 2014 een duurzaam autobeleid opgesteld wat minimaal aansluit bij ons CO2- doel. Ons CO2-doel is: “In 2022 produceren we 25% minder CO2-uitstoot per miljoen omzet (na inflatiecorrectie) dan in 2012”.

2.   Verlagen van het elektriciteitverbruik in onze panden.

3.
 

In vervolg op onze BREEAM-trajecten gaan we elk jaar een van de categorieën van een BREEAM-traject borgen in onze interne processen, te beginnen met de categorie "waste".

Met de algemeen erkende Dubo-rekenprogramma's Greencalc+ en GPR-gebouw kunnen wij de mate van duurzaamheid objectief in beeld brengen. Met Greencalc+ wordt een gebouw beoordeeld op de aspecten energie-, water-, materiaalgebruik en mobiliteit. GPR-gebouw zet ontwerpgegevens van gebouwen om naar prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Onze eigen BREEAM-experts kunnen het traject naar BREEAM-certificering begeleiden. Hierbij kunnen we als participant van de Dutch Green Building Council gebruik maken van de uitgebreide kennis van deze organisatie.

Voor opdrachtgevers wordt zo duidelijk hoe duurzame aspecten kunnen worden toegepast, welk effect dit op de labeling van gebouwen heeft en wat ze aan besparingen bijdragen.

Profit

Als direct werkgever aan 260 medewerkers en indirect aan tientallen leveranciers, zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van al deze mensen en hun gezinnen. We streven daarom naar een duurzame groei van onze onderneming. Onze medewerkers zijn zeer betrokken bij onze onderneming. De verschillende regelingen waarmee ons personeel deelt in ons resultaat dragen daar ook aan bij.

In het kader van Lean Bouwen volgens Heembouw, onze eigen aanpak van het bouwproces, gebaseerd op de Lean filosofie, werken wij steeds vaker samen met vaste partners. Door open en transparant samen te werken met onze leveranciers, komen we tot een win-win situatie. Met onze vestigingen willen we onderdeel zijn van de lokale gemeenschap. Middels sponsoring ondersteunen we maatschappelijke activiteiten op het gebied van cultuur, sport en jeugd.

end faq

_

Stefan van der ZwetContact

Wilt u telefonisch informatie inwinnen of een afspraak maken?
Neem dan contact op met
Stefan van der Zwet
s.van.der.zwet@heembouw.nl

(071) 332 00 50